Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Develop ne demek?

Develop ne demek? Develop ne anlama gelir? Develop İngilizce örnek cümle. Develop eş anlamlıları.

  develop (v)

  gelişmek

  geliştirmek, büyümek, ortaya çıkmak

  Develop (v) ingilizce örnek cümle

  We must develop the renewable energy sources.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeliyiz.

  We must develop renewable energy sources.

  Yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmeliyiz.

  ortaya çıkmak

  ortaya çıkarmak, gelişmek, geliştirmek, edinmek

  Develop (v) ingilizce örnek cümle

  Type 2 diabetes develops over time and sometimes has no symptoms.

  Tip 2 diyabet zamanla gelişir ve bazen hiçbir belirti göstermez.

  Develop (v) Collocations

  argument may develop : tartışma gelişebilir
  bud may develop : tomurcuk gelişebilir
  cell may develop : hücre gelişebilir
  child may develop : çocuk gelişebilir
  complication may develop : komplikasyon gelişebilir
  247 Örnek daha
  crack may develop : çatlak gelişebilir
  culture may develop : kültür gelişebilir
  developer may develop : geliştirici geliştirebilir
  disease may develop : hastalık gelişebilir
  economy may develop : ekonomi gelişebilir
  embryo may develop : embriyo gelişebilir
  engineer may develop : mühendis geliştirebilir
  firm may develop : firma büyüyebilir
  friendship may develop : dostluk gelişebilir
  immunity may develop : bağışıklık gelişebilir
  industry may develop : sanayi gelişebilir
  infection may develop : enfeksiyon gelişebilir
  intimacy may develop : samimiyet gelişebilir
  market may develop : pazar gelişebilir
  movement may develop : hareket gelişebilir
  patient may develop : hasta yaşayabilir/
  pattern may develop : şekil/biçim gelişebilir
  plant may develop : bitki gelişebilir
  plot may develop : konu gelişebilir
  practice may develop : uygulama gelişebilir
  programmer may develop : programcı gelişebilir
  rash may develop : kızarıklık gelişebilir
  relationship may develop : ilişki gelişebilir
  religion may develop : din gelişebilir
  rift may develop : anlaşmazlık gelişebilir
  row may develop : sıra gelişebilir
  scandal may develop : skandal gelişebilir
  scientist may develop : bilim adamı gelişebilir
  shoot may develop : ateş gelişebilir
  situation may develop : durum gelişebilir
  symptom may develop : belirti ortaya çıkabilir
  team may develop : takım gelişebilir
  technology may develop : teknoloji gelişebilir
  trend may develop : eğilim gelişebilir
  develop ability : yetenek geliştirmek
  develop abscess : apse olmak
  develop acne : sivilce/akne gelişmek
  develop adaptation : adaptasyon geliştirmek
  develop affection : şefkat geliştirmek
  develop AIDS : AIDS gelişmek
  develop allergy : alerji olmaya başlamak
  develop alliance : ittifak kurmak
  develop alternative : alternatif geliştirmek
  develop appetite : iştah açmak
  develop application : uygulama geliştirmek
  develop appreciation : takdir kazanmak
  develop approach : yaklaşım geliştirmek
  develop argument : sav geliştirmek
  develop arrangement : düzenleme geliştirmek
  develop arthritis : artrit gelişmek
  develop asthma : astıma yakalanmak
  develop attachment : sevgi/şefkat oluşmak
  develop aversion : hoşnutsuzluk gelişmek
  develop awareness : farkındalığı geliştirmek
  develop base : desteği/gücü arttırmak
  develop blueprint : proje/mavi baskı çizmek
  develop bomb : bomba geliştirmek/inşa etmek
  develop bond : bağ geliştirmek
  develop cancer : kansere yakalanmak
  develop capability : yetenek geliştirmek
  develop capacity : yeteneği geliştirmek
  develop cataract : katarakt gelişmek
  develop category : kategori geliştirmek
  develop character : karakter(film vb.) geliştirmek/yaratmak
  develop chip : çip geliştirmek/tasarlamak
  develop classification : sınıflandırma yapmak
  develop clientele : müşteri toplamak
  develop colic : kolik gelişmek
  develop competence : yetkinlik kazanmak
  develop complex : komplike/karmaşık (duygu vb.) gelişmek
  develop complication : komplikasyon geliştirmek
  develop compound : bileşik geliştirmek
  develop concept : konsept geliştirmek
  develop conception : anlayış/fikir geliştirmek
  develop confidence : güven kazanmak
  develop consciousness : bilinci arttırmak
  develop consensus : fikir birliği oluşturmak
  develop contact : iletişim kurmak
  develop coordination : koordinasyonu geliştirmek
  develop cough : öksürük gelişmek
  develop course : kurs açmak
  develop craving : istek hissetmek
  develop creativity : yaratıcılığı geliştirmek
  develop criterion : ölçüt geliştirmek
  develop critique : eleştiri geliştirmek
  develop crush : baskı almak
  develop culture : kültür geliştirmek
  develop cure : tedavi geliştirmek/bulmak
  develop curriculum : müfredat geliştirmek/hazırlamak
  develop depression : depresyon gelişmek
  develop design : tasarım yaratmak
  develop device : cihaz yapmak
  develop diarrhoea : ishal gelişmek
  develop a disease : bir hastalığa yakalanmak
  develop dislike : sevmemek
  develop disorder : bozukluk gelişmek
  develop doctrine : doktrin/öğreti geliştirmek
  develop drug : ilaç geliştirmek
  develop economy : ekonomiyi büyütmek
  develop empathy : empati geliştirmek
  develop expertise : uzmanlık kazanmak/edinmek
  develop faculty : yetenek geliştirmek
  develop fascination : hayranlık hissetmek
  develop fault : hata gelişmek
  develop feeling : duygu gelişmek
  develop fever : ateşe yakalanmak
  develop film : film işleminden geçirmek
  develop flair : yetenek geliştirmek
  develop fluency : akıcılık kazanmak
  develop fondness : düşkünlük geliştirmek
  develop framework : çerçeve geliştirmek/kurmak
  develop friendship : arkadaşlık kurmak
  develop gadget : küçük alet geliştirmek/tasarlamak
  develop game : oyun geliştirmek/tasarlamak
  develop gangrene : kangren gelişmek
  develop guideline : kılavuz geliştirmek
  develop habit : alışkanlık kazanmak
  develop hardware : donanım tasarlamak
  develop headache : baş ağrısı gelişmek
  develop hierarchy : hiyerarşi kurmak
  develop hypothesis : hipotez geliştirmek
  develop idea : fikir geliştirmek
  develop identity : kimlik kurmak/yaratmak
  develop illness : hastalığa yakalanmak
  develop immunity : bağışıklık kazanmak
  develop indicator : gösterge geliştirmek
  develop industry : sanayi geliştirmek
  develop infection : enfeksiyon gelişmek
  develop initiative : girişim/teşebbüs geliştirmek
  develop innovation : yenilik geliştirmek/tasarlamak
  develop instinct : içgüdü gelişmek
  develop instrument : alet geliştirmek/tasarlamak
  develop interest : ilgi geliştirmek
  develop intimacy : samimiyet gelişmek
  develop knack : beceri kazanmak
  develop land : arazi geliştirmek
  develop leak : sızıntı oluşturmak
  develop leukaemia : lösemi gelişmek
  develop liking : beğenmek
  develop link : bağlantıyı güçlendirmek
  develop literacy : okuryazarlığı arttırmak
  develop loathing : nefret etmek
  develop love : sevgi geliştirmek
  develop market : pazarı genişletmek
  develop means : yöntem geliştirmek
  develop metaphor : benzetme geliştirmek
  develop method : yöntem geliştirmek
  develop model : model geliştirmek/tasarlamak
  develop narrative : anlatı geliştirmek/yazmak
  develop negative : negatif basmak
  develop network : ağ geliştirmek/kurmak
  develop niche : niş geliştirmek
  develop package : paket (bilgisayar yazılımı) geliştirmek
  develop park : park inşa etmek
  develop partnership : ortaklık kurmak
  develop passion : tutkusu olmak
  develop personality : kişiliği geliştirmek
  develop philosophy : felsefe/düşünce geliştirmek
  develop phobia : fobi gelişmek
  develop photograph : fotoğraf basmak
  develop picture : görüntü/resim basmak/hazırlamak
  develop plan : plan hazırlamak
  develop pneumonia : pnömoni gelişmek
  develop policy : politika geliştirmek
  develop potential : gücünü kullanmak
  develop power : güç geliştirmek
  develop problem : problem gelişmek/oluşmak
  develop product : ürün geliştirmek
  develop proficiency : yetkinlik geliştirmek
  develop profile : profil (yüz) yaratmak
  develop program : program geliştirmek
  develop programme : program geliştirmek
  develop project : proje geliştirmek
  develop proposal : teklif hazırlamak
  develop prototype : prototip geliştirmek
  develop questionnaire : anket hazırlamak
  develop range : seri geliştirmek
  develop rapport : iyi ilişki kurmak/yaratmak
  develop rash : kaşıntı gelişmek
  develop recommendation : öneri sunmak
  develop recurrence : nüks gelişmek
  develop relation : ilişki(yi) kurmak/güçlendirmek
  develop relationship : ilişki kurmak
  develop repertoire : repertuarını geliştirmek
  develop reputation : ün kazanmak
  develop resistance : direnç geliştirmek
  develop rhythm : ritim yerleştirmek
  develop root : kökü büyümek
  develop rule : kural geliştirmek/koymak
  develop scale : ölçek geliştirmek
  develop scenario : senaryo geliştirmek/yazmak
  develop schizophrenia : şizofreni ortaya çıkmak
  develop self-confidence : kendine güven geliştirmek
  develop self-control : kendini kontrol etmek
  develop sense : farkındalık geliştirmek
  develop sensitivity : duyarlılık geliştirmek
  develop shoot : sürgün/filiz geliştirmek
  develop shopping centre : alışveriş merkezi inşa etmek
  develop side effect : yan etki geliştirmek
  develop sideline : ek iş geliştirmek
  develop simulation : simülasyon geliştirmek
  develop site : site (yer) geliştirmek
  develop skill : beceri geliştirmek
  develop slide : slayt hazırlamak
  develop software : yazılım geliştirmek
  develop solution : çözüm geliştirmek/bulmak
  develop sore : acı hissetmek
  develop sound : ses geliştirmek
  develop specification : şartname yazmak
  develop spirit : ruh geliştirmek
  develop stammer : kekeme olmak
  develop standard : standart geliştirmek
  develop strategy : strateji geliştirmek
  develop structure : yapı geliştirmek
  develop style : stil/tarz geliştirmek
  develop syllabus : müfredat yazmak
  develop symptom : belirti gelişmek
  develop syndrome : sendrom gelişmek
  develop system : sistem geliştirmek
  develop talent : yetenek geliştirmek
  develop taste : tat vermek
  develop technique : teknik geliştirmek
  develop technology : teknoloji geliştirmek
  develop theme : konuya eğilmek
  develop theory : teori geliştirmek
  develop thesis : tez geliştirmek
  develop thinking : düşünmeyi geliştirmek
  develop tie : bağ kurmak
  develop tolerance : hoşgörü geliştirmek
  develop tool : araç geliştirmek/sağlamak
  develop trade : ticareti geliştirmek
  develop trait : özellik geliştirmek
  develop trust : güven geliştirmek
  develop tumour : tümör gelişmek
  develop twitch : seğirme/tik olmak/gelişmek
  develop understanding : anlam, anlayış geliştirmek
  develop vaccine : aşı geliştirmek
  develop variety : çeşitliliği geliştirmek
  develop version : versiyon geliştirmek
  develop virus : virüs (bilgisayar) geliştirmek
  develop vision : vizyon geliştirmek
  develop vocabulary : kelime bilgisini arttırmak
  develop way : yol/yöntem bulmak
  develop weakness : ilgi gelişmek
  develop weapon : silah geliştirmek
  develop website : web sitesi kurmak
  originally developed : başlangıçta gelişmiş
  Daha az gör

  Develop (v) Preposition Kullanımları

  develop into : (gelişerek) ...ya dönüşmek