Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Difficulty ne demek?

Difficulty ne demek? Difficulty ne anlama gelir? Difficulty İngilizce örnek cümle. Difficulty eş anlamlıları.

  difficulty (n)

  zorluk

  güçlük

  Difficulty (n) ingilizce örnek cümle

  I had no difficulty in persuading my father to let me study abroad.

  Babamı yurtdışında okumama izin vermeye ikna etmekte hiç zorluk çekmedim.

  Sometimes, you may experience difficulty in breathing after intense physical activity.

  Bazen yoğun fiziksel aktivite sonrasında nefes almada zorluk yaşayabilirsiniz.

  Pneumonia causes difficulty in breathing.

  Zatürre nefes almada zorluğa neden olur.

  The student had no difficulty in learning the poem by heart.

  Öğrenci şiiri ezbere öğrenmekte hiç zorluk çekmedi.

  Derek had difficulty making friends at school.

  Derek okulda arkadaş edinmekte zorluk çekiyordu.

  Difficulty (n) Collocations

  difficulty may arise : zorluk ortaya çıkabilir
  difficulty may lie : zorluk uzanabilir
  avoid difficulty : zorluktan kaçınmak
  cause difficulty : zorluğa neden olmak
  create difficulty : zorluk yaratmak
  26 Örnek daha
  encounter difficulties : güçlüklerle karşılaşmak
  experience difficulties : sıkıntılar yaşamak
  face difficulty : zorlukla/güçlükle karşılaşmak
  have difficulty : zorlanmak
  increase difficulty : zorluğu arttırmak
  make difficulty : zorluk yapmak
  overcome difficulty : zorlukların üstesinden gelmek
  pose difficulty : zorluk çıkarmak/yaratmak
  report difficulty : zorluğu bildirmek
  great difficulty : büyük zorluk, güçlük
  major difficulty : başlıca zorluk
  practical difficulties : uygulama güçlükleri
  serious difficulty : ciddi zorluk
  special difficulty : özel zorluk
  extreme difficulty : büyük /şiddetli zorluk
  economic difficulty : ekonomik zorluk
  enormous difficulty : büyük zorluk
  financial difficulty : maddi zorluk
  learning difficulties : öğrenme güçlükleri
  present difficulties : zorluklar çıkarmak/getirmek
  cope with difficulty : zorluk ile başa çıkmak
  deal with difficulty : zorlukla başa çıkmak
  get into difficulty : zorluk çekmek
  run into difficulty : zorlukla karşılaşmak
  have difficulty in doing sth : bir şeyi yapmada zorluk çekmek
  have difficulty doing sth : bir şeyi yapmada zorluk çekmek
  Daha az gör

  Difficulty (n) Preposition Kullanımları

  despite a/the difficulty : zorluğa rağmen
  in difficulty : zorlukta
  difficulty with : ... ile zorluk
  difficulty in : …da zorluk
  without difficulty : zorlanmadan
  2 Örnek daha
  difficulty of : ... zorluğu
  with difficulty : zorlukla
  Daha az gör