Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Directly ne demek?

Directly ne demek? Directly ne anlama gelir? Directly İngilizce örnek cümle. Directly eş anlamlıları.

  directly (conj)

  ...er ...mez

  ...den hemen sonra
  directly (adv)

  doğrudan

  direkt olarak, doğrudan doğruya, dosdoğru

  Directly (adv) ingilizce örnek cümle

  Global warming is directly related to carbon dioxide emissions.

  Küresel ısınma, doğrudan karbondioksit salınımları ile ilişkilidir.

  Directly (adv) Collocations

  directly accessible : doğrudan erişilebilir
  directly accountable : doğrudan sorumlu
  directly attached : doğrudan bağlı
  directly comparable : doğrudan karşılaştırılabilir
  directly compatible : doğrudan uyumlu
  43 Örnek daha
  directly concerned : doğrudan ilgili
  directly involved : doğrudan karışmış
  directly opposed : doğrudan karşı çıkan / zıt
  directly proportional : doğru orantılı
  directly related : doğrudan ilgili
  directly responsible : doğrudan sorumlu
  absorb directly : doğrudan emmek
  affect directly : doğrudan etkilemek
  aim directly : doğrudan amaçlamak
  arise directly : direkt olarak ortaya çıkmak
  assess directly : doğrudan değerlendirmek
  attribute directly : doğrudan atfetmek
  communicate directly : doğrudan iletişim kurmak
  compare directly : doğrudan karşılaştırmak
  compete directly : doğrudan rekabet etmek
  contact directly : doğrudan iletişim kurmak
  correspond directly : doğrudan karşılık gelir
  employ directly : doğrudan istihdam
  experience directly : doğrudan tecrübe etmek
  expose directly : doğrudan maruz bırakmak
  feed directly : doğrudan besle(n)mek
  focus directly : doğrudan odaklan
  incorporate directly : doğrudan dahil etmek/birleştirmek
  interact directly : doğrudan etkileşim
  interfere directly : doğrudan müdahale etmek
  intervene directly : doğrudan müdahale etmek
  involve directly : doğrudan dahil etmek
  link directly : doğrudan bağlamak
  negotiate directly : doğrudan görüşmek
  observe directly : doğrudan gözlemlemek
  participate directly : doğrudan katılmak
  proceed directly : doğrudan ilerlemek
  refer directly : doğrudan başvur
  reflect directly : doğrudan yansıtmak
  respond directly : doğrudan cevap vermek
  shine directly : doğrudan parlamak
  speak directly : doğrudan konuşmak
  target directly : doğrudan hedeflemek
  translate directly : doğrudan tercüme etmek
  work directly : doğrudan çalışmak
  directly affected : doğrudan etkilenmiş
  directly connected : doğrudan bağlantılı
  directly linked : doğrudan ilişkili
  Daha az gör