Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Distinct ne demek?

Distinct ne demek? Distinct ne anlama gelir? Distinct İngilizce örnek cümle. Distinct eş anlamlıları.

  distinct (adj)

  farklı

  Distinct (adj) ingilizce örnek cümle

  The symptoms of the flu are quite distinct.

  Grip belirtileri oldukça farklıdır.

  She has a distinct English accent.

  Kendine özgü bir İngiliz aksanı var.

  Because of the chef’s distinct cooking style, his food is easily identified in a taste test.

  Şefin farklı pişirme tarzı nedeniyle, yemekleri bir tat testinde kolayca tanımlanır.

  The party split into two distinct groups.

  Parti iki ayrı gruba ayrıldı.

  Airplanes have a distinct shape that we all recognize.

  Uçakların hepimizin bildiği farklı bir şekli vardır.

  Distinct (adj) Collocations

  analytically distinct : analitik olarak farklı
  clearly distinct : açıkça farklı
  completely distinct : tamamen farklı
  historically distinct : tarihsel olarak farklı
  physically distinct : fiziksel olarak farklı
  52 Örnek daha
  qualitatively distinct : niteliksel olarak farklı
  quite distinct : oldukça farklı
  radically distinct : radikal olarak farklı
  sufficiently distinct : yeterince farklı
  totally distinct : tamamen farklı
  wholly distinct : tamamen farklı
  entirely distinct : tamamen farklı
  essentially distinct : aslında ayrı
  fairly distinct : oldukça farklı
  formally distinct : resmi olarak ayrı
  fundamentally distinct : temel olarak ayrı
  genetically distinct : genetik olarak farklı
  geographically distinct : coğrafi olarak farklı
  anatomically distinct : anatomik olarak farklı
  conceptually distinct : kavramsal olarak ayrı
  distinct advantage : farklı ayrıcalık
  distinct category : ayrı kategori
  distinct class : ayrı sınıf
  distinct conception : ayrı bir anlayış
  distinct difference : belirgin fark
  distinct dimension : ayrı boyut
  distinct disadvantage : ayrı dezavantaj
  distinct discipline : farklı disiplin
  distinct echo : farklı yankı
  distinct feature : belirgin özellik
  distinct feeling : farklı duygu
  distinct identity : ayrı kimlik
  distinct impression : farklı izlenim
  distinct improvement : belirgin iyileştirme
  distinct kind : farklı tür
  distinct minority : belirgin azınlık
  distinct odour : ayrı koku
  distinct part : ayrı bölüm
  distinct perception : ayrı algı
  distinct personality : farklı kişilik
  distinct phase : ayrı aşama
  distinct possibility : Farklı ihtimal
  distinct region : ayrı bölge
  distinct role : ayrı rol
  distinct shift : farklı vardiya
  distinct sign : ayrı işaret
  distinct smell : farklı koku
  distinct species : farklı türler
  distinct stage : ayrı aşama
  distinct type : farklı tür
  appear distinct : farklı görünmek
  become distinct : farklı olmak
  keep sth distinct : ayrı tutmak
  regard sth as distinct : bir şeyi farklı olarak görmek
  remain distinct : ayrı kalmak
  see sth as distinct : bir şeyi farklı görmek
  distinct group : farklı grup
  Daha az gör

  Distinct (adj) Preposition Kullanımları

  distinct from : …dan farklı

  Distinct ile Bağlantılı Kelimeler