Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Distinctive ne demek?

Distinctive ne demek? Distinctive ne anlama gelir? Distinctive İngilizce örnek cümle. Distinctive eş anlamlıları.

  distinctive (adj)

  ayırt edici

  kendine özgü, belirleyici, farklı

  Distinctive (adj) ingilizce örnek cümle

  The extra chromosome is usually expressed with distinctive physical and mental characteristics.

  Ek kromozom genellikle ayırt edici fiziksel ve zihinsel özellikler ile ifade edilir.

  Mars is sometimes called the Red Planet because of its distinctive colour.

  Mars, kendine özgü rengi nedeniyle bazen Kızıl Gezegen olarak adlandırılır.

  Penguins are distinctive flightless birds of the Southern Hemisphere.

  Penguenler, Güney Yarımküre'nin kolaylıkla ayırt edilebilen uçamayan kuşlarıdır.

  Canadian swallows do not sing but all have distinctive call notes.

  Kanada kırlangıçları ötmez, ama hepsinin kendine özgü sesleri vardır.

  Distinctive (adj) Collocations

  highly distinctive : son derece ayırt edici
  particularly distinctive : özellikle ayırt edici
  truly distinctive : gerçekten ayırt edici
  visually distinctive : görsel olarak ayırt edici
  extremely distinctive : son derece ayırt edici
  31 Örnek daha
  fairly distinctive : oldukça ayırt edici
  distinctive appearance : ayırt edici görünüm
  distinctive aroma : ayırt edici aroma
  distinctive aspect : ayırt edici özellik
  distinctive call : ayırt edici çağrı
  distinctive character : ayırt edici karakter
  distinctive characteristic : ayırt edici özellik
  distinctive element : ayırt edici unsur
  distinctive feature : ayırt edici özellik
  distinctive flavour : ayırt edici lezzet
  distinctive identity : ayırt edici kimlik
  distinctive landmark : ayırt edici bir dönüm noktası
  distinctive logo : ayırt edici işaret
  distinctive look : ayırt edici görünüm
  distinctive nature : ayırt edici doğa
  distinctive niche : ayırt edici oyuk
  distinctive odour : ayırt edici koku
  distinctive personality : ayırt edici kişilik
  distinctive quality : ayırt edici kalite
  distinctive shape : ayırt edici şekil
  distinctive signature : ayırt edici imza
  distinctive smell : ayırt edici koku
  distinctive sound : ayırt edici ses
  distinctive stripe : ayırt edici ince şerit/çizgili kumaş
  distinctive style : ayırt edici tarz
  distinctive taste : ayırt edici tat
  distinctive tattoo : ayırt edici dövme
  distinctive trait : ayırt edici özellik
  distinctive type : ayırt edici tip
  distinctive variety : ayırt edici çeşitlilik
  distinctive voice : ayırt edici ses
  Daha az gör