Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Distribution ne demek?

Distribution ne demek? Distribution ne anlama gelir? Distribution İngilizce örnek cümle. Distribution eş anlamlıları.

  distribution (n)

  dağıtım

  dağılım, paylaşma, taksim

  Distribution (n) ingilizce örnek cümle

  One of the main causes of scarcity is poor distribution of resources.

  Kıtlığın temel sebeplerinden biri kaynakların yetersiz dağılımıdır.

  Distribution (n) Collocations

  achieve distribution : dağıtımı başarmak
  allow distribution : dağıtıma izin vermek
  control distribution : kontrol dağıtımı
  determine distribution : dağılımı belirlemek
  ensure distribution : dağıtımı sağlamak
  54 Örnek daha
  examine distribution : dağıtımı incelemek
  exhibit distribution : sergi dağılımı
  handle distribution : dağıtımla ilgilenmek
  have distribution : dağıtmak
  investigate distribution : dağıtımı araştırmak
  make distribution : ödeme yapmak
  observe distribution : dağılımı gözlemlemek
  obstruct distribution : dağıtımı engellemek
  organize distribution : dağıtımı düzenlemek
  show distribution : dağıtımı göstermek
  broad distribution : geniş dağıtım
  capital distribution : sermaye dağılımı
  global distribution : küresel dağıtım
  inequitable distribution : eşit olmayan dağılım
  international distribution : uluslararası dağıtım
  local distribution : yerel dağıtım
  localized distribution : yerel dağıtım
  national distribution : ulusal dağıtım
  normal distribution : normal dağılım
  optimum distribution : en uygun dağıtım
  patchy distribution : düzensiz dağılım
  proper distribution : uygun dağıtım
  random distribution : rastgele dağılım
  regional distribution : bölgesel dağıtım/dağılım
  relative distribution : göreceli dağıtım
  selective distribution : seçici Dağıtım
  smooth distribution : pürüzsüz dağıtım
  social distribution : sosyal dağıtım
  spatial distribution : mekansal dağılım
  statistical distribution : istatistiksel dağılım
  unequal distribution : eşit olmayan dağılım
  uneven distribution : eşit olmayan dağılım
  unfair distribution : haksız dağıtım
  uniform distribution : eşit dağılım
  wide distribution : geniş dağıtım
  widespread distribution : yaygın dağıtım
  fair distribution : adil dağıtım
  free distribution : ücretsiz dağıtım
  equal distribution : eşit dağılım
  general distribution : genel dağıtım
  equitable distribution : adil dağıtım
  exclusive distribution : özel dağıtım
  electronic distribution : elektronik dağıtım
  egalitarian distribution : eşitlikçi dağılım
  geographical distribution : coğrafi dağılım
  worldwide distribution : dünya çapında dağıtım
  skewed distribution : çarpık dağıtım
  wholesale distribution : toptan dağıtım
  binomial distribution : iki terimli dağılımı
  optimal distribution : uygun dağıtım
  non-random distribution : rastgele olmayan dağıtım
  even distribution : eşit dağılım
  allow for distribution : dağıtıma izin vermek
  income distribution : gelir dağılımı
  Daha az gör

  Distribution (n) Preposition Kullanımları

  distribution to : ...ya dağıtım
  distribution between : ... arasında dağılım