Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Diversity ne demek?

Diversity ne demek? Diversity ne anlama gelir? Diversity İngilizce örnek cümle. Diversity eş anlamlıları.

  diversity (n)

  çeşitlilik

  farklılık

  Diversity (n) ingilizce örnek cümle

  The diversity of mammal species in Europe and North America today is much lower than in the past.

  Bugün Avrupa ve Kuzey Amerika'daki memeli türlerinin çeşitliliği geçmişe göre çok daha azdır.

  Diversity (n) Collocations

  achieve diversity : çeşitlilik sağlamak
  allow diversity : çeşitliliğe izin vermek
  appreciate diversity : çeşitliliği takdir etmek
  celebrate diversity : farklılığı/çeşitliliği övmek
  create diversity : çeşitlilik yaratmak
  21 Örnek daha
  decrease diversity : çeşitliliği azal(t)mak
  foster diversity : çeşitliliği çoğaltmak
  preserve diversity : çeşitliliği korumak
  reduce diversity : çeşitliliği azaltmak
  represent diversity : çeşitliliği temsil etmek
  biological diversity : biyolojik çeşitlilik
  considerable diversity : kayda değer çeşitlilik
  cultural diversity : kültürel çeşitlilik
  great diversity : büyük çeşitlilik
  growing diversity : artan/çoğalan çeşitlilik
  immense diversity : muazzam çeşitlilik
  linguistic diversity : dil çeşitliliği
  regional diversity : bölgesel çeşitlilik
  remarkable diversity : dikkate değer çeşitlilik
  rich diversity : zengin/geniş/büyük çeşitlilik
  ethnic diversity : etnik çeşitlilik
  genetic diversity : genetik çeşitlilik
  enormous diversity : muazzam çeşitlilik
  geographical diversity : coğrafi çeşitlilik
  extraordinary diversity : olağanüstü çeşitlilik
  geographic diversity : coğrafi çeşitlilik
  Daha az gör

  Diversity (n) Preposition Kullanımları

  diversity of : ...nın çeşitliliği
  diversity in : ...daki çeşitlilik

  Diversity ile Bağlantılı Kelimeler