Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Domestic ne demek?

Domestic ne demek? Domestic ne anlama gelir? Domestic İngilizce örnek cümle. Domestic eş anlamlıları.

  domestic (n)

  hizmetli

  hizmetçi
  domestic (adj)

  yurt içi

  ülke içi, yerli, dahili

  Domestic (adj) ingilizce örnek cümle

  That airport is only operating domestic flights.

  Bu havaalanı sadece iç hat uçuşlarını işletiyor.

  The shrinking of the domestic market has been blamed on inflation.

  İç pazardaki küçülmenin suçlusu enflasyon olarak görülüyor.

  aile içi

  evsel, ailevi, domestik

  Domestic (adj) ingilizce örnek cümle

  Domestic violence is a problem affecting a lot of families.

  Aile içi şiddet birçok aileyi etkileyen bir sorundur.

  evcil

  ev hayvanı

  Domestic (adj) ingilizce örnek cümle

  Cow is a very famous and important domestic animal.

  İnek çok meşhur ve önemli bir evcil hayvandır.

  Domestic (adj) Collocations

  domestic affairs : iç işleri
  domestic animal : evcil hayvan
  domestic appliance : ev aletleri/beyaz eşya
  domestic assault : aile içi şiddet
  domestic banking : yurt içi bankacılık
  32 Örnek daha
  domestic cat : ev kedisi
  domestic commitment : yerel bağlılık
  domestic consumption : yurtiçi tüketim
  domestic counterpart : yerli meslektaşı
  domestic demand : iç/yurt içi talep
  domestic disturbance : iç karışıklık
  domestic economy : yerel ekonomi
  domestic flight : iç hatlar uçuşu
  domestic harmony : iç uyum
  domestic industry : yerli sanayi
  domestic inflation : yurtiçi enflasyon
  domestic investor : yerli yatırımcı
  domestic issue : iç sorun
  domestic life : ev hayatı
  domestic manufacturer : yerli üretici
  domestic market : yurt içi piyasa
  domestic policy : iç politika
  domestic producer : yerli üretici
  domestic product : yerli ürün
  domestic production : yerli üretim
  domestic purpose : evsel amaç/ çalışma
  domestic realm : iç bölge
  domestic sale : yurt içi satış
  domestic sphere : aile içi alan
  domestic supply : iç kaynak
  domestic task : ev işi
  domestic trade : iç ticaret
  domestic turmoil : iç kargaşa
  domestic violence : aile içi şiddet
  domestic front : iç cephe
  gross domestic product : gayri safi yurt içi hasıla
  domestic-violence victim : aile içi şiddet kurbanı
  Daha az gör

  Domestic ile Bağlantılı Kelimeler