Yükleniyor...
Dormant [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Dormant (Adj) ne demek?

Dormant (Adj) ne anlama gelir? Dormant ne demektir? Dormant İngilizce örnek cümle.

  dormant (adj)

  faal olmayan

  uyku hâlinde

  Dormant (adj) ingilizce örnek cümle

  The virus remains dormant in nerve tissue until activated.

  Virüs, aktive edilene kadar sinir dokusunda uykuda kalır.

  During the winter the seeds lie dormant in the soil.

  Kış aylarında tohumlar toprağa uyuyor.

  The dormant period is another stage in the life cycle of the plant.

  Hareketsiz dönem, bitkinin yaşam döngüsünde başka bir aşamadır.

  Dormant (adj) Collocations

  dormant volcano : sönmüş yanardağ