Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Draw ne demek?

Draw ne demek? Draw ne anlama gelir? Draw İngilizce örnek cümle. Draw eş anlamlıları.

  draw (v)

  çizmek

  Draw (v) ingilizce örnek cümle

  Draw a line with a ruler.

  Cetvelle bir çizgi çizin.

  çekmek

  çıkarmak, almak

  Draw (n) Collocations

  artist may draw : sanatçı çizebilir
  chimney may draw : baca çekebilir
  footstep may draw : ayak izi yaklaşabilir
  draw attention : dikkat çekmek
  draw audience : seyirciyi çekmek
  35 Örnek daha
  draw benefit : fayda sağlamak
  draw blood : kan almak
  draw boundary : sınır çizmek
  draw breath : nefes almak
  draw cart : el arabası çekmek
  draw comparison : kıyaslama yapmak
  draw conclusion : sonuç çıkarmak
  draw contrast : zıtlığı çizmek
  draw crowd : kalabalık çekmek
  draw distinction : ayrımı belirtmek
  draw example : örnek çizmek
  draw immigrant : göçmen çekmek
  draw inspiration : esinlenmek
  draw lesson : ders almak
  draw line : çizgi çizmek
  draw map : harita çizmek
  draw parallel : benzetmek, karşılaştırmak
  draw picture : resim çizmek
  draw portrait : portre çizmek
  draw sample : örnek çizmek
  draw shape : şekil çizmek
  draw strength : güç almak
  draw tourist : turist çekmek
  draw visitor : ziyaretçi çekmek
  draw accurately : doğru olarak çizmek
  draw crudely : kabaca çizmek
  draw inevitably : kaçınılmaz olarak çekmek
  draw partly : kısmen çekmek
  draw properly : uygun biçimde yapmak
  draw randomly : rastgele çekmek
  draw roughly : kabaca çizmek
  be drawn from backgrounds : ... geçmişlerden alınmak
  draw badly : kötü çizmek
  draw together : bir araya getirmek
  draw sth out of bag : çantadan bir şey almak
  Daha az gör
  draw (n)

  çekiliş

  beraberlik

  berabere

  Draw (n) Collocations

  earn draw : çekiliş kazanmak
  secure draw : çeki güvence altına almak
  consecutive draw : ardışık çizim

  Draw (n) Preposition Kullanımları

  draw with : ... ile beraberlik