Yükleniyor...
Drawn [Adjective] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Drawn (Adj) ne demek?

Drawn (Adj) ne demek? Drawn ne anlama gelir? Drawn İngilizce örnek cümle. Drawn eş anlamlıları.

  draw (v)

  çizmek

  Drawn (v) ingilizce örnek cümle

  Draw a line with a ruler.

  Cetvelle bir çizgi çizin.

  çekmek

  çıkarmak, almak

  Drawn (adj) Collocations

  artist may draw : sanatçı çizebilir
  chimney may draw : baca çekebilir
  footstep may draw : ayak izi yaklaşabilir
  draw attention : dikkat çekmek
  draw audience : seyirciyi çekmek
  32 Örnek daha
  draw benefit : fayda sağlamak
  draw blood : kan almak
  draw cart : el arabası çekmek
  draw comparison : kıyaslama yapmak
  draw conclusion : sonuç çıkarmak
  draw contrast : zıtlığı çizmek
  draw crowd : kalabalık çekmek
  draw distinction : ayrımı belirtmek
  draw example : örnek çizmek
  draw immigrant : göçmen çekmek
  draw inspiration : esinlenmek
  draw lesson : ders almak
  draw line : çizgi çizmek
  draw map : harita çizmek
  draw parallel : benzetmek, karşılaştırmak
  draw picture : resim çizmek
  draw sample : örnek çizmek
  draw shape : şekil çizmek
  draw strength : güç almak
  draw tourist : turist çekmek
  draw visitor : ziyaretçi çekmek
  draw accurately : doğru olarak çizmek
  draw crudely : kabaca çizmek
  draw inevitably : kaçınılmaz olarak çekmek
  draw partly : kısmen çekmek
  draw properly : uygun biçimde yapmak
  draw randomly : rastgele çekmek
  draw roughly : kabaca çizmek
  be drawn from backgrounds : ... geçmişlerden alınmak
  draw badly : kötü çizmek
  draw together : bir araya getirmek
  draw sth out of bag : çantadan bir şey almak
  Daha az gör
  drawn (adj)

  bitkin

  aşırı yorgun

  Drawn ile Bağlantılı Kelimeler