Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dry up ne demek?

Dry up ne demek? Dry up ne anlama gelir? Dry up İngilizce örnek cümle. Dry up eş anlamlıları.

  dry up (pv)

  kurulamak

  (tabak, bardak) suyunu almak, kurutmak

  Dry up (pv) ingilizce örnek cümle

  The washed clothes will soon dry up in the wind.

  Yıkanan giysiler rüzgarda kısa sürede kurur.

  sona ermek

  kesilmek, sonlanmak, tükenmek

  Dry up (pv) ingilizce örnek cümle

  The investment could dry up and that could cause the economy to falter.

  Yatırım sona erebilir ve bu da ekonominin sarsılmasına neden olabilir.

  (nehir vb) kurumak

  suyu çekilmek

  Dry up (pv) ingilizce örnek cümle

  If it doesn't rain soon, our garden is going to dry up.

  Yakında yağmur yağmazsa bahçemiz kuruyacak.

  The lakes and wells all dried up during the drought.

  Göller ve kuyular kuraklık sırasında kurudu.

  We’ve cried so much that our tears have dried up.

  O kadar ağladık ki gözyaşlarımız kurudu.

  Due to heavy water use for agriculture, the lake dried up for over twenty days in 1981.

  Tarım için yoğun su kullanımı nedeniyle, göl 1981'de yirmi günden fazla kurudu.

  Dry up (pv) Collocations

  tear may dry up : gözyaşı kuruyabilir
  conversation may dry up : konuşma sonlanabilir
  funding may dry up : fon/kaynak tükenebilir
  river may dry up : nehir kuruyabilir

  Dry up ile Bağlantılı Kelimeler