Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Dynasty ne demek?

Dynasty ne demek? Dynasty ne anlama gelir? Dynasty İngilizce örnek cümle. Dynasty eş anlamlıları.

  dynasty (n)

  hanedan

  hanedanlık

  Dynasty (n) ingilizce örnek cümle

  The Song Dynasty was founded in China.

  Song Hanedanı Çin'de kuruldu.

  Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271.

  Kublai Han, 1271'de Yuan Hanedanını kurdu.

  Dynasty (n) Collocations

  dynasty may begin : hanedan başlayabilir
  dynasty may end : hanedan sona erebilir
  dynasty may reign : hanedan hüküm sürebilir
  dynasty may rule : hanedan hüküm sürebilir
  build a dynasty : bir hanedan kurmak
  14 Örnek daha
  establish a dynasty : bir hanedan kurmak
  found a dynasty : bir hanedan kurmak
  overthrow a dynasty : bir hanedanı devirmek
  ancient dynasty : eski hanedan
  great dynasty : büyük hanedan
  royal dynasty : kraliyet hanedanı
  ruling dynasty : hakim olan hanedan
  family dynasty : aile hanedanı
  dynasty may come to an end : hanedan sona erebilir
  the end of a dynasty : bir hanedanın sonu
  the fall of a dynasty : bir hanedanın çöküşü
  the rise of a dynasty : bir hanedanın yükselişi
  the founder of a dynasty : bir hanedanın kurucusu
  a member of a dynasty : bir hanedanın üyesi
  Daha az gör

  Dynasty (n) Preposition Kullanımları

  under a dynasty : bir hanedan yönetiminde
  from a dynasty : bir hanedandan
  during a dynasty : bir hanedan döneminde