Yükleniyor...
Easily [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Easily (Adv) ne demek?

Easily (Adv) ne demek? Easily ne anlama gelir? Easily İngilizce örnek cümle. Easily eş anlamlıları.

  easily (adv)

  kolay bir şekilde

  kolaylıkla, rahatlıkla, kolayca

  Easily (adv) ingilizce örnek cümle

  The museum is easily accessible by public transport.

  Müzeye toplu taşıma araçları ile kolayca erişilebilir.

  A clever student can answer such a question easily.

  Akıllı bir öğrenci, böyle bir soruyu kolayca cevaplayabilir.

  Easily (adv) Collocations

  easily acceptable : kolayca kabul edilebilir
  easily accessible : kolaylıkla erişilebilir
  easily adaptable : kolaylıkla uydurulabilir
  easily amused : kolay eğlenen
  easily attainable : kolayca elde edilebilir
  110 Örnek daha
  easily available : kolay ulaşılabilir
  easily avoidable : kolayca önlenebilir
  easily comparable : kolayca karşılaştırılabilir
  easily comprehensible : kolayca anlaşılabilir
  easily distinguishable : kolayca ayırt edilebilir
  easily noticeable : kolayca fark edilebilir
  easily obtainable : kolayca elde edilebilir
  easily portable : kolayca taşınabilir
  easily recyclable : kolaylıkla geri dönüştürülebilir
  easily separable : kolayca ayrılabilir
  easily susceptible : kolayca duyarlı
  easily visible : kolayca görülebilir
  absorb easily : kolayca emmek
  accommodate easily : kolayca barındırmak
  adapt easily : kolaylıkla uyum sağlamak
  argue easily : kolayca tartışmak
  avoid easily : kolayca kaçınmak
  break easily : kolayca kırmak
  bruise easily : kolaylıkla morarmak
  burn easily : kolayca yakmak
  check easily : kolayca kontrol etmek
  clean easily : kolayca temizlemek
  communicate easily : kolayca iletişim kurabilir
  compare easily : kolayca karşılaştırmak
  deceive easily : kolayca kandırmak
  define easily : kolayca tanımlamak
  destroy easily : kolayca yok etmek
  dissolve easily : kolayca çözülmek
  distinguish easily : kolayca ayırt etmek
  erode easily : kolaylıkla aşınmak
  exceed easily : kolayca aşmak
  fit easily : kolayca oturmak
  forget easily : kolayca unutmak
  forgive easily : kolayca affetmet
  frighten easily : kolayca korkutmak
  grasp easily : kolayca kavramak
  guess easily : kolayca tahmin etmek
  handle easily : kolayca başa çıkmak, işlemek
  hide easily : kolayca sakla(n)mak
  identify easily : kolayca tanımlamak
  ignite easily : kolayca tutuş(tur)mak
  ignore easily : kolayca görmezden gelmek
  imagine easily : kolayca hayal etmek
  incorporate easily : kolayca birleştirmek
  install easily : kolayca kurmak
  integrate easily : Kolayca bütünleş(tir)mek
  interpret easily : kolay bir şekilde yorumlamak
  justify easily : kolayca haklı çıkarmak
  laugh easily : rahatça kahkaha atmak
  lie easily : rahatça uzanmak
  lift easily : kolayca kaldırmak
  locate easily : kolay bir şekilde bulmak
  maintain easily : kolayca devam ettirmek
  manage easily : kolayca yönetmek
  manipulate easily : kolayca manipüle etmek
  manoeuvre easily : kolayca manevra yapmak
  master easily : kolayca ustalaşmak
  measure easily : kolayca ölçmek
  misinterpret easily : rahatça yanlış yorumlamak
  mislead easily : kolayca yanıltmak
  miss easily : kolay bir şekilde kaçırmak
  mistake easily : kolayca hata yapmak
  mix easily : kolayca karıştırmak
  navigate easily : kolayca gezinmek
  negotiate easily : kolayca anlaşmak
  obscure easily : kolayca gizlemek
  offend easily : kolayca kırmak
  outnumber easily : rahatça sayıca üstün olmak
  outweigh easily : kolayca ağır basmak
  overcome easily : kolayca üstesinden gelmek
  overlook easily : kolayca gözden kaçırmak
  penetrate easily : kolayca nüfuz etmek
  perceive easily : kolayca algılamak
  persuade easily : kolayca ikna etmek
  predict easily : kolayca tahmin etmek
  qualify easily : kolayca nitelemek
  reach easily : kolayca ulaşmak
  recall easily : Kolayca hatırlamak
  recognize easily : kolayca tanımak
  recover easily : kolayca kurtulmak
  remedy easily : kolayca çare/çözüm bulmak
  remove easily : kolayca kaldırmak, temizlemek
  replace easily : kolayca değiştirmek
  respond easily : kolayca cevap ver
  secure easily : kolayca güvence altına almak
  see easily : kolayca görmek
  separate easily : kolayca ayırmak
  spot easily : kolayca tespit etmek
  spread easily : kolayca yayılmak
  store easily : kolayca saklamak
  surpass easily : kolayca geçmek
  swallow easily : kolayca yutmak
  switch easily : kolayca değiştirmek
  tear easily : kolayca yırtmak
  tire easily : kolayca yormak
  trace easily : kolayca takip etmek
  transfer easily : kolayca aktarmak
  translate easily : kolayca tercüme etmek
  transmit easily : kolayca bulaşmak
  treat easily : rahat bir şekilde davranmak
  understand easily : kolayca anlamak
  upgrade easily : kolayca yükseltmek
  upset easily : kolayca üzmek
  visualize easily : kolayca canlandırmak
  win easily : kolayca kazanmak
  wipe easily : kolayca silmek/yok etmek
  easily identified : kolaylıkla belirlenen
  easily understood : kolaylıkla anlaşılan
  learn easily : kolaylıkla öğrenmek
  wear out easily : kolayca aşınmak, eskimek
  Daha az gör