Yükleniyor...
Economically [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Economically (Adv) ne demek?

Economically (Adv) ne demek? Economically ne anlama gelir? Economically İngilizce örnek cümle. Economically eş anlamlıları.

  economically (adv)

  ekonomik olarak

  ekonomik açıdan, ekonomik bakımdan

  Economically (adv) Collocations

  economically advantageous : ekonomik açıdan avantaj sağlayan
  economically attractive : ekonomik olarak çekici
  economically backward : ekonomik olarak gelişmemiş
  economically bankrupt : ekonomik olarak iflas etmiş
  economically beneficial : ekonomik olarak faydalı
  19 Örnek daha
  economically damaging : ekonomik açıdan zarar verici
  economically dependent : ekonomik açıdan bağımlı
  economically depressed : ekonomik olarak depresif
  economically deprived : ekonomik olarak yoksun
  economically developed : ekonomik olarak gelişmiş
  economically disadvantaged : ekonomik açıdan dezavantajlı
  economically diverse : ekonomik olarak çeşitli
  economically dominant : ekonomik olarak baskın
  economically feasible : ekonomik olarak uygulanabilir
  economically important : ekonomik olarak önemli
  economically impossible : ekonomik olarak imkânsız
  economically powerful : ekonomik açıdan güçlü/etkili
  economically prosperous : ekonomik olarak müreffeh
  economically rational : ekonomik olarak mantıklı
  economically self-sufficient : ekonomik açıdan kendi kendine yeten
  economically undesirable : ekonomik olarak istenmeyen
  economically valuable : ekonomik olarak değerli
  economically viable : ekonomik olarak uygulanabilir
  compete economically : ekonomik olarak rekabet etmek
  Daha az gör