Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Economy ne demek?

Economy ne demek? Economy ne anlama gelir? Economy İngilizce örnek cümle. Economy eş anlamlıları.

  economy (n)

  ekonomi

  iktisat

  Economy (n) ingilizce örnek cümle

  Tourism is an important part of the economy of Greece.

  Turizm, Yunanistan ekonomisinin önemli bir parçasıdır.

  Economy (n) Collocations

  economy may boom : ekonomi canlanabilir
  economy may collapse : ekonomi çökebilir
  economy may contract : ekonomi daralabilir
  economy may create : ekonomi üretebilir/yaratabilir
  economy may decline : ekonomi gerileyebilir
  94 Örnek daha
  economy may develop : ekonomi gelişebilir
  economy may expand : ekonomi genişleyebilir
  economy may experience : ekonomi yaşayabilir
  economy may fail : ekonomi başarısız olabilir
  economy may falter : ekonomi duraklayabilir/gücünü kaybedebilir
  economy may flourish : ekonomi gelişebilir
  economy may function : ekonomi işleyebilir
  economy may generate : ekonomi üretebilir
  economy may grow : ekonomi gelişebilir
  economy may hum : ekonomi can sıkıcı olabilir/hımlayabilir
  economy may improve : ekonomi gelişebilir
  economy may move : ekonomi hareket edebilir
  economy may operate : ekonomi etkileyebilir
  economy may perform : ekonomi yerine getirebilir
  economy may produce : ekonomi üretebilir
  economy may rebound : ekonomi toparlanabilir
  economy may recover : ekonomi düzelebilir
  economy may shrink : ekonomi küçülebilir
  economy may stabilize : ekonomi dengede olabilir
  economy may stagnate : ekonomi durgunlaşabilir
  economy may struggle : ekonomi mücadele edebilir
  economy may suffer : ekonomi zarar görebilir
  achieve economy : tasarruf sağlamak
  benefit economy : ekonomiye yararlı olmak
  bolster economy : ekonomiyi desteklemek
  boost economy : ekonomiyi geliştirmek
  build economy : ekonomi yaratmak
  destroy economy : ekonomiyi yok etmek
  devastate economy : ekonomiyi sarsmak/mahvetmek
  develop economy : ekonomiyi büyütmek
  disrupt economy : ekonomiyi bozmak
  dominate economy : ekonomiye hakim olmak
  fuel economy : ekonomiyi beslemek
  grow economy : ekonomiyi büyütmek
  harm economy : zarar veren ekonomi
  improve economy : ekonomiyi geliştirmek
  make economy : ekonomi yap
  manage economy : ekonomiyi yönetmek
  regulate economy : ekonomiyi düzenlemek
  rescue economy : ekonomiyi kurtarmak
  restructure economy : ekonomiyi yapılandırmak
  revive economy : ekonomiyi canlandırmak
  ruin economy : ekonomiyi kötüleştirmek
  stabilize economy : ekonomiyi dengelemek
  stimulate economy : ekonomiyi canlandırmak
  strengthen economy : ekonomiyi güçlendirmek
  support economy : ekonomiyi desteklemek
  sustain economy : ekonomiye para sağlamak
  undermine economy : ekonomiyi zayıflatmak
  weaken economy : ekonomisi zayıfla(t)mak
  wreck economy : ekonomiyi yıkmak
  free-market economy : serbest piyasa ekonomisi
  knowledge-based economy : bilgi temelli ekonomi
  advanced economy : gelişmiş ekonomi
  agricultural economy : ziraat ekonomisi
  bad economy : kötü ekonomi
  booming economy : gelişen ekonomi
  capitalist economy : kapitalist ekonomi
  depressed economy : kriz içinde olan ekonomi
  developed economy : gelişmiş ekonomi
  developing economy : gelişmekte olan ekonomi
  global economy : küresel ekonomi
  growing economy : büyüyen/gelişen ekonomi
  industrial economy : endüstriyel ekonomi
  industrialized economy : sanayileşmiş ekonomi
  international economy : uluslararası ekonomi
  local economy : yerel ekonomi
  mixed economy : karma ekonomi
  monetary economy : parasal ekonomi
  national economy : ulusal ekonomi
  overheated economy : aşırı ısınmış ekonomi
  political economy : siyasi iktisat
  prosperous economy : müreffeh ekonomi
  robust economy : sağlam ekonomi
  rural economy : kırsal ekonomi
  strong economy : güçlü ekonomi
  struggling economy : mücadele eden ekonomi
  sustainable economy : sürdürülebilir ekonomi
  thriving economy : gelişen ekonomi
  weak economy : zayıf ekonomi
  fragile economy : kırılgan ekonomi
  domestic economy : yerel ekonomi
  emerging economy : gelişmekte olan ekonomi
  faltering economy : bozulan ekonomi
  planned economy : planlanmış ekonomi
  globalized economy : küresel ekonomi
  underground economy : kayıt dışı ekonomi
  weakening economy : zayıflayan/zayıflatıcı ekonomi
  recovering economy : iyileşen ekonomi
  slowing economy : yavaşlayan ekonomi
  open economy : açık ekonomi
  balance economy : ekonomiyi dengelemek
  underdeveloped economy : az gelişmiş ekonomi
  sharing economy : paylaşım ekonomisi
  Daha az gör