Yükleniyor...
Editorial [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Editorial (Adj) ne demek?

Editorial (Adj) ne anlama gelir? Editorial ne demektir? Editorial İngilizce örnek cümle.

  editorial (n)

  gazeteye ilişkin editör yorumu

  başyazı

  Editorial (adj) Collocations

  carry editorial : başyazı yayınlamak
  editorial (adj)

  yazı işleri ile ilgili

  editör yorumu içeren, başyazı, yayımcı

  Editorial (adj) Collocations

  editorial board : yayın kurulu
  editorial content : editoryal içerik
  editorial judgement : editör kararı