Yükleniyor...
Effectively [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Effectively (Adv) ne demek?

Effectively (Adv) ne demek? Effectively ne anlama gelir? Effectively İngilizce örnek cümle. Effectively eş anlamlıları.

  effectively (adv)

  etkili bir şekilde

  etkin bir şekilde

  Effectively (adv) ingilizce örnek cümle

  Teachers use different teaching methods in order to reach all students effectively.

  Öğretmenler, tüm öğrencilere etkili bir şekilde ulaşabilmek için farklı öğretim yöntemleri kullanırlar.

  Effectively (adv) Collocations

  effectively impossible : etkili bir şekilde imkânsız
  effectively infinite : etkili sonsuz
  effectively inseparable : etkin bir şekilde ayrılmaz
  effectively invisible : etkili görünmez
  effectively isolated : etkili bir şekilde izole edilmiş
  116 Örnek daha
  abandon effectively : etkin bir şekilde terk etmek
  abolish effectively : etkili bir şekilde son vermek
  act effectively : etkili davranmak
  administer effectively : etkili bir şekilde yönetmek
  argue effectively : etkili bir şekilde tartışmak
  ban effectively : etkili bir şekilde yasaklamak
  bar effectively : etkili bir şekilde engellemek
  blackmail effectively : etkili şantaj yapmak
  block effectively : etkili bir şekilde engellemek
  campaign effectively : etkili bir şekilde kampanya yapmak
  cease effectively : etkili bir şekilde durmak
  challenge effectively : etkili bir şekilde meydan oku
  clean effectively : etkili bir şekilde temizlemek
  combat effectively : etkin mücadele etmek
  communicate effectively : etkili bir şekilde iletişim kurmak
  compete effectively : etkili bir şekilde rekabet etmek
  conceal effectively : etkili bir şekilde gizlemek
  contribute effectively : etkili bir şekilde katkıda bulunur
  control effectively : etkili kontrol etmek
  convey effectively : etkili bir şekilde iletmek
  cope effectively : etkili bir şekilde başa çıkmak
  cut effectively : etkili bir şekilde kesmek
  deal effectively : etkili bir şekilde anlaşmak
  defend effectively : etkili bir şekilde savunmak
  deliver effectively : etkili bir şekilde teslim etmek
  demonstrate effectively : etkili bir şekilde kanıtlamak
  deny effectively : etkili bir şekilde inkar etmek
  deploy effectively : etkin bir şekilde uygulamak
  destroy effectively : etkili bir şekilde yok etmek
  deter effectively : etkili bir şekilde caydırmak
  devalue effectively : etkili bir şekilde değerini düşürmek
  disappear effectively : etkili bir şekilde yok olur
  discourage effectively : etkili bir şekilde caydırmak
  dissolve effectively : etkili bir şekilde sona erdirmek
  double effectively : iki kat etkili
  eliminate effectively : etkili bir şekilde ortadan kaldırmak
  employ effectively : etkili bir şekilde çalışmak
  end effectively : etkili bir şekilde bitirmek
  endorse effectively : etkili bir şekilde onaylamak
  enforce effectively : etkili bir şekilde uygulamak
  engage effectively : etkili bir şekilde meşgul olun
  ensure effectively : etkili bir şekilde sağlamak
  erase effectively : etkili bir şekilde silmek
  establish effectively : etkili bir şekilde kurmak
  evaluate effectively : etkili bir şekilde değerlendirmek
  evoke effectively : etkili uyandırmak
  exclude effectively : etkin bir şekilde hariç tut
  exercise effectively : etkili egzersiz yapmak
  exile effectively : etkili bir şekilde sürgün etmek
  exploit effectively : etkin bir şekilde faydalanmak
  fight effectively : etkin mücadele etmek
  freeze effectively : etkin olarak dondurmak
  fulfil effectively : etkili bir şekilde yerine getirmek
  function effectively : etkili bir şekilde işlevini yerine getirmek
  govern effectively : etkili bir şekilde yönetmek
  guarantee effectively : etkili bir şekilde garanti etmek
  halt effectively : etkin dur(dur)mak
  halve effectively : etkili bir şekilde yarıya bölmek
  hand effectively : etkili bir şekilde el vermek
  harness effectively : etkili bir şekilde dizginlemek
  ignore effectively : etkin olarak görmezden gelmek
  illustrate effectively : etkili bir şekilde göstermek
  implement effectively : etkili bir şekilde uygulamak
  impose effectively : etkili bir şekilde zorla kabul ettirmek
  incorporate effectively : etkili bir şekilde dahil etmek/birleştirmek
  inhibit effectively : etkili bir şekilde engellemek
  integrate effectively : etkili bir şekilde entegre etmek
  intervene effectively : etkili müdahale etmek
  limit effectively : verimli bir şekilde sınırlandırmak
  manage effectively : etkili bir şekilde yönetmek
  mark effectively : etkili bir şekilde işaretlemek
  market effectively : etkili bir şekilde pazarlamak
  mask effectively : etkili bir şekilde maskelemek
  measure effectively : etkili bir şekilde ölçmek
  mobilize effectively : etkili bir şekilde harekete geçirmek
  monitor effectively : etkili bir şekilde izlemek
  negotiate effectively : etkin bir şekilde müzakere etmek
  neutralize effectively : etkili bir şekilde nötralize etmek
  operate effectively : etkili bir şekilde çalışmak
  organize effectively : etkili bir şekilde organize etmek
  participate effectively : etkin olarak katılmak
  perform effectively : etkili bir şekilde gerçekleştirmek
  pitch effectively : etkili bir şekilde sendelemek
  prevent effectively : etkili bir şekilde önlemek
  prohibit effectively : etkili biçimde yasaklamak
  promote effectively : etkili bir şekilde tanıtmak
  protect effectively : etkili bir şekilde korumak
  remove effectively : etkili bir şekilde kaldırmak
  replace effectively : etkili bir şekilde değiştirmek
  respond effectively : etkili cevap vermek
  restrict effectively : etkili bir şekilde kısıtlamak
  ruin effectively : etkili bir şekilde yıkmak
  rule effectively : kural çıkarmak
  seal effectively : etkili bir şekilde kapatmak
  separate effectively : etkili bir şekilde ayırmak
  shift effectively : etkili bir şekilde değiştirmek
  signal effectively : etkili bir şekilde sinyal vermek
  silence effectively : etkili bir şekilde susturmak
  solve effectively : etkili bir şekilde çözmek
  stall effectively : etkili bir şekilde durdurmak
  stimulate effectively : etkili bir şekilde uyarmak
  suppress effectively : etkili bastırmak
  suspend effectively : etkili bir şekilde ertelemek
  tackle effectively : etkin bir şekilde mücadele etmek
  teach effectively : etkili bir şekilde öğretmek
  terminate effectively : etkin bir şekilde sonlandırmak
  train effectively : etkili bir şekilde eğitmek
  translate effectively : etkili tercüme etmek
  treat effectively : etkili bir şekilde tedavi etmek
  undermine effectively : etkili bir şekilde zayıflatmak
  use effectively : etkili bir şekilde kullanmak
  utilize effectively : etkili bir şekilde kullanmak
  veto effectively : etkili bir şekilde veto etmek
  wipe effectively : etkili bir şekilde silinmek
  work effectively : verimli/etkin çalışmak
  wreck effectively : etkili bir şekilde kundaklamak
  Daha az gör

  Effectively ile Bağlantılı Kelimeler