Yükleniyor...
Embedded [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Embedded (Adj) ne demek?

Embedded (Adj) ne anlama gelir? Embedded ne demektir? Embedded İngilizce örnek cümle.

  embed (v)

  yerleştirmek

  gömmek, içine katmak, içine koymak, iliştirmek
  embedded (adj)

  iliştirilmiş

  tutturulmuş, gömülmüş

  iyice yerleşmiş

  kökleşmiş, kemikleşmiş, bütünleşmiş

  Embedded (adj) Collocations

  deeply embedded : derin bir biçimde gömülü
  embedded journalist : savaş gazetecisi
  embedded link : gömülü bağlantı