Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Emotional ne demek?

Emotional ne demek? Emotional ne anlama gelir? Emotional İngilizce örnek cümle. Emotional eş anlamlıları.

  emotional (adj)

  duygusal

  hissî, içli

  Emotional (adj) ingilizce örnek cümle

  The divorce left the man with emotional wounds.

  Boşanma, adamda duygusal yaralar bıraktı.

  Emotional (adj) Collocations

  highly emotional : son derece duygusal
  overly emotional : son derece duygusal
  extremely emotional : son derece duygusal
  emotional abuse : duygusal istismar
  emotional adjustment : duygusal uyum
  39 Örnek daha
  emotional attachment : duygusal bağ
  emotional baggage : duygusal yük
  emotional breakdown : duygusal çöküş
  emotional burden : duygusal yük
  emotional commitment : duygusal bağlılık
  emotional competence : duygusal yeterlilik
  emotional connection : duygusal bağ/bağlantı
  emotional demand : duygusal istek/talep
  emotional deprivation : duygusal yoksunluk
  emotional devastation : duygusal yıkım
  emotional development : duygusal gelişme
  emotional dimension : duygusal boyut
  emotional disorder : duygusal bozukluk
  emotional disturbance : duygusal rahatsızlık
  emotional experience : duygusal deneyim
  emotional expression : duygusal ifade
  emotional harm : duygusal zarar
  emotional impact : duygusal etki
  emotional instability : duygusal istikrarsızlık
  emotional intelligence : duygusal zeka
  emotional involvement : duygusal katılım
  emotional journey : duygusal yolculuk
  emotional make-up : duygusal yapı
  emotional outburst : duygusal patlama
  emotional pain : duygusal acı
  emotional reaction : duygusal tepki
  emotional response : duygusal tepki
  emotional restraint : duygusal kısıtlama
  emotional state : duygusal durum
  emotional strain : duygusal gerginlik
  emotional strength : duygusal güç
  emotional stress : duygusal stres
  emotional support : manevi destek
  emotional trauma : duygusal travma
  emotional turmoil : duygusal kargaşa
  emotional vulnerability : duygusal hassasiyet
  emotional well-being : duygusal refah
  get emotional : duygusallaşmak
  make sb emotional : duygusal hale getirmek
  Daha az gör

  Emotional (adj) Preposition Kullanımları

  emotional about : ... konusunda duygusal