Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Enforce ne demek?

Enforce ne demek? Enforce ne anlama gelir? Enforce İngilizce örnek cümle. Enforce eş anlamlıları.

  enforce (v)

  zorla kabul ettirmek

  mecbur etmek, icra etmek

  Enforce (v) ingilizce örnek cümle

  Local governments are often unable to enforce national rules and regulations.

  Yerel yönetimler genellikle ulusal kuralları ve düzenlemeleri uygulayamazlar.

  The government must enforce the law immediately.

  Hükümet yasayı derhal uygulamalıdır.

  Enforce (v) Collocations

  enforce ban : yasağı uygulamak
  enforce blockade : ablukaya güçlendirmek
  enforce ceasefire : ateşkes zorlamak
  enforce code : şifreyi güçlendirmek
  enforce conformity : benzerliği güçlendirmek
  37 Örnek daha
  enforce contract : sözleşmeyi yürürlüğe koymak
  enforce a curfew : sokağa çıkma yasağı uygulamak
  enforce decree : kararnameyi yürürlüğe koymak
  enforce discipline : disiplini güçlendirmek
  enforce embargo : ambargo uygulamak
  enforce guideline : yönergeyi uygulamak
  enforce law : kanunu uygulamak
  enforce limit : sınırı zorlamak
  enforce order : sipariş vermek
  enforce patent : patent uygulamak
  enforce penalty : cezayı güçlendirmek
  enforce policy : politika uygulamak
  enforce prohibition : yasağı uygulamak
  enforce quarantine : karantinayı güçlendirmek
  enforce recommendation : tavsiyeyi uygulamak
  enforce regulation : yönetmeliği yürürlüğe koymak
  enforce requirement : ihtiyacı güçlendirmek
  enforce resolution : kararlığı güçlendirmek
  enforce restriction : kısıtlama uygulamak
  enforce right : haklı göstermek
  enforce rule : kuralı uygulamak
  enforce sanction : yaptırımı uygulamak
  enforce segregation : ayrışma uygulamak
  enforce standard : standart uygulamak
  enforce treaty : anlaşmayı uygulamak
  enforce zone : zorlama bölgesi
  enforce consistently : sürekli olarak uygulamak
  enforce effectively : etkili bir şekilde uygulamak
  enforce fully : tamamen güçlendirmek
  enforce legally : yasal olarak uygulamak
  enforce properly : doğru dürüst güçlendirmek/zorla kabul ettirmek
  enforce rigidly : katı şekilde uygulamak
  enforce rigorously : titizlikle uygulamak
  enforce selectively : seçici olarak uygulamak
  enforce strictly : kesinlikle uygulamak
  enforce stringently : şiddetli bir şekilde uygulamak
  enforce vigorously : katı bir şekilde uygulamak/kabul ettirmek
  Daha az gör