Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Environment ne demek?

Environment ne demek? Environment ne anlama gelir? Environment İngilizce örnek cümle. Environment eş anlamlıları.

  environment (n)

  çevre

  etraf

  Environment (n) ingilizce örnek cümle

  Anyone can do their bit to protect the environment.

  Herkes çevreyi korumak için elinden geleni yapabilir.

  The destruction of the ozone layer affects the environment.

  Ozon tabakasının tahrip edilmesi çevreyi etkiler.

  Young animals adapt quickly to a new environment.

  Yavru hayvanlar yeni bir ortama çabuk adapte olurlar.

  ortam

  çevre, civar

  Environment (n) ingilizce örnek cümle

  We must create a safe environment for our children.

  Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratmalıyız.

  Environment (n) Collocations

  affect environment : çevreyi etkilemek
  alter environment : çevreyi değiştirmek
  change environment : ortamı/çevreyi değiştirmek
  create environment : ortam yaratmak
  foster environment : çevreyi geliştirmek
  50 Örnek daha
  harm environment : çevreye zarar vermek
  improve environment : çevreyi geliştirmek
  pollute environment : çevreyi kirletmek
  preserve environment : çevreyi korumak
  protect environment : çevreyi korumak
  provide environment : ortam sağlamak
  threaten environment : çevreyi tehdit etmek
  built environment : inşa edilmiş çevre
  alien environment : yabancı çevre
  aquatic environment : deniz yaşamı
  changing environment : değişen ortam
  clean environment : temiz çevre
  cold environment : soğuk ortam
  comfortable environment : rahat ortam
  commercial environment : ticari ortam
  cultural environment : kültürel çevre
  dangerous environment : tehlikeli ortam
  global environment : küresel çevre
  harsh environment : zorlu çevre, ortam
  healthy environment : sağlıklı çevre
  hospitable environment : yaşam elverişli çevre
  hostile environment : uygun olmayan ortam
  ideal environment : ideal ortam
  immediate environment : yakın çevre
  local environment : yerel çevre
  marine environment : deniz ortamı
  natural environment : doğal çevre/ortam
  new environment : yeni ortam
  physical environment : fiziksel çevre
  pleasant environment : hoş ortam
  political environment : siyasi ortam/çevre
  professional environment : profesyonel çevre
  rural environment : kırsal çevre
  safe environment : güvenli çevre
  secure environment : güvenli ortam
  social environment : sosyal çevre
  stable environment : istikrarlı ortam
  supportive environment : destekleyici ortam
  urban environment : kentsel çevre
  working environment : çalışma ortamı
  extreme environment : sert koşullar
  fragile environment : hassas çevre
  economic environment : ekonomik ortam
  external environment : dış çevre
  friendly environment : dost canlısı çevre
  favourable environment : elverişli ortam/şart
  learning environment : öğrenme ortamı
  terrestrial environment : karasal çevre
  humid environment : nemli ortam, nemli çevre
  work environment : çalışma ortamı
  Daha az gör

  Environment (n) Preposition Kullanımları

  in an environment : bir çevrede
  environment for : ... için çevre

  Environment ile Bağlantılı Kelimeler