Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Environmental ne demek?

Environmental ne demek? Environmental ne anlama gelir? Environmental İngilizce örnek cümle. Environmental eş anlamlıları.

  environmental (adj)

  çevresel

  çevreye ilişkin, çevreye ait

  Environmental (adj) ingilizce örnek cümle

  Environmental pollution is causing abnormal weather conditions.

  Çevre kirliliği anormal hava koşullarına neden oluyor.

  Deforestation continues to be a major environmental issue.

  Ormansızlaşma önemli bir çevre sorunu olmaya devam ediyor.

  Environmental (adj) Collocations

  environmental awareness : çevre duyarlılığı
  environmental benefit : çevresel fayda
  environmental catastrophe : çevresel felaket
  environmental cause : çevresel sebep
  environmental challenge : çevresel zorluk
  49 Örnek daha
  environmental changes : çevresel değişiklikler
  environmental concern : çevresel sorun
  environmental condition : çevresel durum
  environmental conscience : çevresel duyarlılık
  environmental consciousness : çevre bilinci
  environmental consequences : çevresel sonuçlar
  environmental conservation : çevresel koruma
  environmental contamination : çevre kirliliği
  environmental cost : çevresel maliyet
  environmental crisis : çevre krizi
  environmental damage : çevresel zarar
  environmental destruction : çevresel tahribat
  environmental deterioration : çevresel bozulma
  environmental devastation : çevresel tahribat
  environmental disaster : çevre felaketi
  environmental disturbance : çevresel rahatsızlık
  environmental ethics : çevre ahlakı
  environmental factor : çevresel faktör
  environmental group : çevreci grup
  environmental harm : çevresel zarar
  environmental hazard : çevresel tehlike
  environmental health : çevre sağlığı
  environmental impact : çevresel etki
  environmental implication : çevresel etki
  environmental importance : çevresel önem
  environmental influence : çevresel etki
  environmental issue : çevresel sorun
  environmental monitoring : çevresel izleme
  environmental organization : çevresel organizasyon
  environmental performance : çevresel performans
  environmental policy : çevre politikası
  environmental pollutant : çevre kirletici
  environmental pollution : çevre kirliliği
  environmental problem : çevresel sorun
  environmental protection : çevre koruma
  environmental regulation : çevre düzenlemesi
  environmental requirement : çevresel gereksinim
  environmental restriction : çevresel kısıtlama
  environmental risk : çevresel risk
  environmental science : çevre bilimi
  environmental standard : çevre standardı
  environmental stimulus : çevresel uyarı
  environmental stress : çevresel stres
  environmental tax : çevre vergisi
  environmental (green) technology : çevre teknolojisi
  environmental threat : çevresel tehdit
  environmental variation : çevresel değişim
  environmental degradation : çevresel bozulma
  environmental effects : çevresel etkiler
  Daha az gör