Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Equivalent ne demek?

Equivalent ne demek? Equivalent ne anlama gelir? Equivalent İngilizce örnek cümle. Equivalent eş anlamlıları.

  equivalent (n)

  eş değerlik

  bedel, karşılık

  Equivalent (adj) Collocations

  become equivalent : eşdeğer olmak
  earn equivalent : eşdeğer kazanmak
  have equivalent : eşdeğer
  architectural equivalent : mimari eşdeğer
  contemporary equivalent : çağdaş eşdeğer
  1 Örnek daha
  female equivalent : kadın eşdeğeri
  Daha az gör

  Equivalent (adj) Preposition Kullanımları

  equivalent of : ...nin eş değeri
  equivalent (adj)

  eşit

  eş değer

  Equivalent (adj) ingilizce örnek cümle

  In the metric system, 1 metre is equivalent to 100 centimetres.

  Metrik sistemde 1 metre 100 santimetreye eşittir.

  Equivalent jobs should be paid the same amount regardless of the sex of the employee.

  Eşdeğer işlere, çalışanın cinsiyetine bakılmaksızın aynı miktarda ödeme yapılmalıdır.

  Equivalent (adj) Collocations

  approximately equivalent : yaklaşık olarak eşdeğer
  broadly equivalent : genel anlamda eşdeğer
  precisely equivalent : kesin olarak eşdeğer
  roughly equivalent : neredeyse/kabaca eşdeğer
  essentially equivalent : esas olarak eşdeğer
  1 Örnek daha
  exactly equivalent : tam olarak eşit
  Daha az gör

  Equivalent (adj) Preposition Kullanımları

  equivalent to : …ya eşit
  equivalent in : ...açısından eşit