Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Essential ne demek?

Essential ne demek? Essential ne anlama gelir? Essential İngilizce örnek cümle. Essential eş anlamlıları.

  essential (adj)

  gerekli

  önemli, hayati, asıl

  Essential (adj) ingilizce örnek cümle

  Advertising is essential in every marketing strategy.

  Her pazarlama stratejisinde reklam gereklidir.

  A balanced diet and exercise are essential to stay healthy.

  Sağlıklı kalmak için dengeli bir beslenmek ve egzersiz önemlidir.

  Sufficient levels of potassium are essential for the heart to function.

  Kalbin çalışması için yeterli düzeyde potasyum gereklidir.

  Sleep is essential to your overall health.

  Uyku, genel sağlığınız için çok önemlidir.

  Adaptability is essential to survival in a changing environment.

  Uyum, değişen bir ortamda hayatta kalmak için gereklidir.

  Essential (adj) Collocations

  absolutely essential : kesinlikle gerekli
  almost essential : neredeyse gerekli
  clearly essential : açıkça gerekli
  really essential : gerçekten gerekli
  truly essential : gerçekten gerekli
  70 Örnek daha
  virtually essential : neredeyse gerekli
  equally essential : eşit derecede gerekli
  fairly essential : oldukça gerekli
  essential accessory : gerekli aksesuar
  essential accompaniment : gerekli eşlik
  essential aid : temel/gerekli yardım
  essential aspect : temel yön
  essential attribute : temel/gerekli özellik
  essential character : temel özellik
  essential characteristic : temel özellik
  essential component : gerekli bileşen
  essential concept : temel kavram
  essential core : temel çekirdek/öz
  essential detail : gerekli detay/ayrıntı
  essential difference : temel fark
  essential dilemma : temel ikilem
  essential dimension : temel boyut
  essential distinction : temel ayrım
  essential element : temel unsur
  essential equipment : temel/gerekli ekipman
  essential facility : gerekli tesis
  essential feature : temel özellik
  essential function : temel/gerekli görev
  essential guide : temel rehber
  essential ingredient : gerekli bileşen
  essential item : gerekli madde
  essential link : temel/gerekli bağlantı
  essential maintenance : temel/gerekli bakım
  essential mineral : gerekli mineral
  essential nature : temel özellik
  essential need : temel ihtiyaç
  essential oil : çiçek özü
  essential part : gerekli parça/bölüm
  essential preliminary : gerekli giriş
  essential prelude : gerekli giriş
  essential prerequisite : gerekli ön şart
  essential principle : temel/gerekli ilke
  essential property : gerekli özellik
  essential protein : gerekli protein
  essential quality : gerekli kalite
  essential reading : gerekli okuma
  essential reference : önemli/gerekli kaynak
  essential repair : gerekli onarım
  essential requirement : ana gereksinim
  essential role : önemli rol
  essential service : gerekli hizmet/sistem
  essential skill : gerekli beceri
  essential spirit : gerekli ruh
  essential step : gerekli adım
  essential task : öncelikli vazife
  essential thing : gerekli şey
  essential tool : gerekli araç
  essential training : gerekli eğitim
  essential truth : gerekli gerçek
  essential unity : gerekli birlik
  essential vitamin : gerekli vitamin
  essential vocabulary : gerekli kelime bilgisi
  appear essential : gerekli görünmek
  become essential : gerekli olmak
  consider sth essential : gerekli bulmak
  deem sth essential : gerekli bulmak
  find sth essential : gerekli bulmak
  make sth essential : gerekli yapmak
  regard sth as essential : gerekli kabul etmek
  remain essential : gerekli kalmak
  see sth as essential : gerekli gibi görmek
  seem essential : gerekli gibi görünmek
  think sth essential : gerekli olduğunu düşünmek
  essential information : gerekli bilgi
  essential condition : temel/gerekli şart
  Daha az gör

  Essential (adj) Preposition Kullanımları

  essential for : …için gerekli
  essential to : …için gerekli