Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Established ne demek?

Established ne demek? Established ne anlama gelir? Established İngilizce örnek cümle. Established eş anlamlıları.

  establish (v)

  kurmak

  inşa etmek, oluşturmak

  Established (v) ingilizce örnek cümle

  My brother established a successful business in a very short time.

  Kardeşim çok kısa sürede başarılı bir iş kurdu.

  My aim is to establish human contact with the employees.

  Amacım çalışanlarla insani temas kurmak.

  belirlemek

  saptamak, bulmak, karar vermek

  Established (v) ingilizce örnek cümle

  To be successful, you have to establish a good plan.

  Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasınız.

  The scientists can establish the age of the fossils.

  Bilim adamları fosillerin yaşını belirleyebilirler.

  Established (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, kurmak anlamında kullanılabilir.
  set up (pv) : kurmak, ayarlamak, oyuna getirmek
  establish (v) : kurmak, belirlemek
  found (v) : kurmak, dayan(dır)mak


  Established (adj) Collocations

  convention may establish : tartışma başlayabilir
  enquiry may establish : soruşturma başlayabilir
  evidence may establish : kanıt ortaya konabilir
  settler may establish : yerleşimci yerleştirilebilir
  treaty may establish : antlaşma kurulabilir
  62 Örnek daha
  establish border : sınır koymak
  establish business : iş kurmak
  establish church : kilise kurmak
  establish claim : iddiasını kabul ettirmek/kanıtlamak
  establish colony : koloni kurmak
  establish common ground : ortak zemin/fikir bulmak/belirlemek
  establish communication : iletişim/bağlantı kurmak
  establish company : şirket kurmak
  establish contact : iletişim kurmak
  establish criterion : kriter belirlemek
  establish democracy : demokrasi kurmak
  establish dominance : egemenlik kurmak
  establish domination : egemenlik kurmak
  establish a dynasty : bir hanedan kurmak
  establish empire : imparatorluk kurmak
  establish existence : varlığını belirlemek
  establish farm : çiftlik kurmak
  establish framework : çerçeve oluşturmak
  establish fund : fon kurmak
  establish government : hükümeti kurmak
  establish habit : alışkanlık edinmek
  establish identity : kimlik belirlemek
  establish limit : sınır kurmak
  establish link : bağlantı kurmak
  establish panel : panel kurmakmak
  establish party : parti kurmak
  establish pattern : model / biçim oluşturmak
  establish peace : barışı sağlamak
  establish policy : politika oluşturmak
  establish priority : öncelik vermek
  establish programme : program oluşturmak
  establish relation : bağ/ilişki kurmak
  establish relationship : ilişki kurmak
  establish republic : cumhuriyeti kurmak
  establish reputation : itibar oluşturmak, ün kazanmak
  establish requirement : gereklilik kurmak
  establish reserve : rezerv kurmak
  establish residence : ikamet kurmak, ikamete yerleşmek
  establish role : rol biçmek
  establish rule : kural belirlemek
  establish settlement : yerleşim kurmak
  establish society : toplum kurmak
  establish sovereignty : egemenlik kurmak
  establish structure : bina kurmak
  establish superiority : üstünlük kurmak
  establish system : sistem kurmak
  establish task force : görev gücü kurmak
  establish a territory : bir bölge kurmak
  establish tie : bağ kurmak
  establish trust : güven kurmak
  establish validity : geçerliliğini belirlemek
  establish conclusively : kesin olarak kurmak
  establish effectively : etkili bir şekilde kurmak
  establish fully : tam olarak belirlemek
  establish initially : başlangıçta kurmak
  establish originally : başlangıçta kurmak
  establish scientifically : bilimsel açıdan belirlemek
  firmly established : iyice yerleşmiş
  newly established : yeni kurulmuş
  once established : kurulduktan sonra
  well established : iyi yapılandırılmış
  establish an order : bir düzen kurmak
  Daha az gör

  Established (adj) Preposition Kullanımları

  establish as : ...olarak saptamak/kabul etmek
  established (adj)

  yerleşmiş

  yerleşik, yer edinmiş

  Established (adj) Collocations

  established church : yerleşik kilise
  established composer : yerleşmiş/ varolan besteci
  established limit : kurulmuş sınır
  established norm : yerleşmiş kural
  established order : kurulu düzen
  5 Örnek daha
  established practice : yerleşik uygulama
  become established : yerleşmek
  clearly established : açıkça belirlenmiş
  established principle : yerleşmiş ilke
  long established : köklü
  Daha az gör