Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Estimate ne demek?

Estimate ne demek? Estimate ne anlama gelir? Estimate İngilizce örnek cümle. Estimate eş anlamlıları.

  estimate (v)

  tahmin etmek

  kestirmek, paha biçmek, değerlendirmek

  Estimate (v) ingilizce örnek cümle

  I often estimate cost before going shopping.

  Alışverişe çıkmadan önce genellikle maliyeti tahmin ederim.

  She estimated that the work would take three months.

  Çalışmanın üç ay süreceğini tahmin etti.

  Estimate (n) Collocations

  scientist may estimate : bilim insanı tahmin edebilir
  estimate concentration : konsantrasyon tahmini
  estimate cost : maliyeti tahmin etmek
  estimate density : yoğunluğu tahmin etmek
  estimate diameter : çapı tahmin etmek
  34 Örnek daha
  estimate distance : mesafeyi tahmin etmek
  estimate duration : süreyi tahmin etmek
  estimate earnings : kazanç tahmini
  estimate effect : etkiyi tahmin etmek
  estimate effectiveness : etkinliği tahmin etmek
  estimate efficiency : verimliliği tahmin etmek
  estimate expenditure : harcamayı tahmin etmek
  estimate extent : boyut tahmin etmek
  estimate frequency : sıklığını tahmin etmek
  estimate impact : etkiyi tahmin etmek
  estimate length : uzunluğu tahmin etmek
  estimate likelihood : ihtimalini tahmin etmek
  estimate magnitude : büyüklüğünü tahmin etmek
  estimate number : sayıyı tahmin etmek
  estimate percentage : yüzdesini tahmin etmek
  estimate probability : olasılığını tahmin etmek
  estimate proportion : oranını tahmin etmek
  estimate rate : oranı tahmin etmek
  estimate risk : riski tahmin etmek
  estimate size : boyutunu tahmin etmek
  estimate toll : ücretini tahmin etmek
  estimate value : değerini tahmin etmek
  estimate volume : hacmini tahmin etmek
  estimate worth : değerini tahmin etmek
  estimate accurately : doğru/tam olarak tahmin etmek
  estimate conservatively : az çok tahmin etmek
  estimate correctly : doğru tahmin etmek
  estimate currently : şu an tahmin etmek
  estimate initially : başlangıçta tahmin etmek
  estimate originally : başlangıçta tahmin etmek
  estimate precisely : kesin olarak tahmin etmek
  estimate previously : önceden tahmin etmek
  estimate reliably : güvenilir bir şekilde tahmin etmek
  estimate roughly : kabaca tahmin etmek
  Daha az gör

  Estimate (n) Preposition Kullanımları

  estimate at : ...olarak tahmin etmek
  estimate (n)

  tahmin

  kestirim, hesaplama

  Estimate (n) Collocations

  estimate may differ : tahmin farklılık gösterebilir
  estimate may indicate : tahmin gösterebilir
  estimate may predict : oran tahmin edebilir
  estimate may range : tahmin değişebilir
  estimate may reflect : tahmin yansıtabilir
  48 Örnek daha
  estimate may say : tahmin varsayabilir
  estimate may show : tahmin gösterebilir
  estimate may suggest : tahmin gösterebilir
  estimate may vary : tahmin değişebilir
  adjust estimate : tahmini düzeltmek
  calculate estimate : tahmin hesaplamak
  compare estimate : tahmini karşılaştırmak
  exceed estimate : tahmini aşma
  generate estimate : tahmin oluşturmak
  give estimate : tahmin vermek
  make estimate : tahmin yapmak
  obtain estimate : tahmin elde etmek
  produce estimate : tahmin üretmek
  provide estimate : tahmin sağlamak
  range estimate : aralık tahmini
  refine estimate : tahminde bulunmak
  revise estimate : tahmini revize etmek
  submit estimate : tahmin sunmak
  accurate estimate : doğru tahmin
  annual estimate : yıllık tahmini
  approximate estimate : yaklaşık tahmin
  best estimate : en iyi tahmin
  conservative estimate : İhtiyatlı tahmin
  current estimate : mevcut tahmin
  good estimate : iyi tahmin
  high estimate : yüksek tahmin
  inaccurate estimate : yanlış/hatalı tahmin
  inflated estimate : abartılı tahmin
  initial estimate : ilk tahmin
  latest estimate : son tahmin
  low estimate : düşük tahmin
  official estimate : resmi tahmin
  optimistic estimate : iyimser tahmin
  original estimate : orijinal Tahmin
  pessimistic estimate : kötümser tahmin
  precise estimate : kesin tahmin
  preliminary estimate : ön tahmin
  realistic estimate : gerçekçi tahmin
  reasonable estimate : makul tahmin
  recent estimate : son tahmin
  reliable estimate : güvenilir tahmin
  rough estimate : kabaca tahmin
  unofficial estimate : resmi olmayan tahmin
  fair estimate : adil tahmin
  early estimate : erken tahmin
  overall estimate : genel tahmin
  estimate may put at : tahminde bulunulabilir
  ballpark estimate : tahmini sayı / miktar
  Daha az gör

  Estimate (n) Preposition Kullanımları

  according to an/the estimate : tahmine göre...
  at an estimate : bir tahminde
  in an/the estimate : bir tahminde
  estimate by : tahmin etmek
  estimate for : tahmin etmek
  2 Örnek daha
  estimate from : ...den tahmin etmek
  estimate of : ... tahmini
  Daha az gör