Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Evaluate ne demek?

Evaluate ne demek? Evaluate ne anlama gelir? Evaluate İngilizce örnek cümle. Evaluate eş anlamlıları.

  evaluate (v)

  değerlendirmek

  değer biçmek, ölçmek, tartmak

  Evaluate (v) ingilizce örnek cümle

  I need some time to evaluate the options before making a decision.

  Karar vermeden önce seçenekleri değerlendirmek için biraz zamana ihtiyacım var.

  It's impossible to evaluate these results without knowing more about the research methods employed.

  Bu sonuçları, kullanılan araştırma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmadan değerlendirmek imkansızdır.

  Evaluate (v) Collocations

  evaluate applicant : adayı değerlendirmek
  evaluate approach : yaklaşımı değerlendirmek
  evaluate benefit : yararı değerlendirmek
  evaluate claim : iddiayı değerlendirmek/ değerlendirmeye almak
  evaluate competence : yeteneği değerlendirmek
  50 Örnek daha
  evaluate condition : durumu değerlendirmek
  evaluate effect : etkiyi değerlendirmek
  evaluate effectiveness : etkinliği değerlendirmek
  evaluate efficiency : verimliliği değerlendirmek
  evaluate employee : çalışanı değerlendirmek
  evaluate evidence : kanıtları değerlendirmek
  evaluate extent : kapsamı değerlendirmek
  evaluate feasibility : geçerliliği değerlendirmek
  evaluate hypothesis : hipotezi değerlendirmek
  evaluate impact : etkiyi değerlendir
  evaluate importance : önemi değerlendirmek
  evaluate influence : etkiyi değerlendirmek
  evaluate likelihood : olasılığı değerlendirmek
  evaluate merit : yararlılığı değerlendirmek
  evaluate outcome : sonucu değerlendirmek
  evaluate performance : performansı değerlendirmek
  evaluate progress : süreci değerlendirmek
  evaluate quality : kaliteyi değerlendirmek
  evaluate relationship : ilişkiyi değerlendirmek
  evaluate reliability : güvenilirliği değerlendirmek
  evaluate result : sonucu değerlendirmek
  evaluate risk : riski değerlendirmek
  evaluate role : rolü değerlendirmek
  evaluate situation : durumu değerlendirmek
  evaluate success : başarıyı değerlendirmek
  evaluate usefulness : yararlılığı değerlendirmek
  evaluate utility : yararlılığı değerlendirmek
  evaluate validity : geçerliliğini değerlendirmek
  evaluate accurately : doğru şekilde değerlendirmek
  evaluate carefully : dikkatlice değerlendirmek
  evaluate constantly : sürekli değerlendirmek
  evaluate continually : sürekli olarak değerlendir
  evaluate continuously : sürekli değerlendirmek
  evaluate critically : eleştirel olarak değerlendirmek
  evaluate crookedly : çarpık olarak değerlendirmek
  evaluate effectively : etkili bir şekilde değerlendirmek
  evaluate empirically : deneyselolarak değerlendirmek
  evaluate fully : tamamen değerlendir
  evaluate honestly : dürüstçe değerlendirmek
  evaluate independently : bağımsız olarak değerlendirmek
  evaluate objectively : nesnel olarak değerlendirmek
  evaluate positively : olumlu değerlendirmek
  evaluate properly : doğru dürüst değerlendirmek
  evaluate regularly : düzenli olarak değerlendirmek
  evaluate rigorously : sert bir şekilde değerlendirmek
  evaluate scientifically : bilimsel olarak değerlendirmek
  evaluate statistically : istatistiksel olarak değerlendirmek
  evaluate systematically : sistematik olarak değerlendirmek
  evaluate thoroughly : iyice değerlendirmek
  critically evaluate : eleştirel bir şekilde değerlendirmek
  Daha az gör