Yükleniyor...
Eventually [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Eventually (Adv) ne demek?

Eventually (Adv) ne demek? Eventually ne anlama gelir? Eventually İngilizce örnek cümle. Eventually eş anlamlıları.

  eventually (adv)

  sonunda

  nihayet, eninde sonunda

  Eventually (adv) ingilizce örnek cümle

  The abolition of slavery in Europe eventually reached America.

  Avrupa'da köleliğin kaldırılması sonunda Amerika'ya ulaştı.

  He was eventually sentenced to five years in prison for that violent crime.

  Sonunda bu şiddet içeren suçtan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  Eventually, he forgot about the incident.

  Sonunda olayı unuttu.

  Everyone dies eventually.

  Sonunda herkes ölür.

  Even though John and Mary didn't like each other at first, they eventually became good friends.

  John ve Mary ilk başta birbirlerinden hoşlanmasalar da, sonunda iyi arkadaşlar oldular.

  At first, I thought it was a stupid idea, but I eventually realized what a good idea it was

  İlk başta aptalca bir fikir olduğunu düşündüm, ama sonunda bunun ne kadar iyi bir fikir olduğunu anladım.

  Eventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.

  Sonunda satıcı, beni pahalı makineyi almaya ikna etti.

  Eventually (adv) Collocations

  abandon eventually : sonunda terk etmek
  cease eventually : sonunda durmak
  collapse eventually : sonunda çökmek
  destroy eventually : sonunda yok etmek
  disappear eventually : sonunda yok olmak
  17 Örnek daha
  gain eventually : sonunda kazanmak
  incorporate eventually : sonunda dahil etmek
  overcome eventually : nihayetinde üstesinden gelmek
  persuade eventually : sonunda ikna etmek
  realize eventually : sonunda gerçekleştirmek
  regain eventually : sonunda geri kazanmak
  replace eventually : sonunda değiştirmek
  resolve eventually : en sonunda çözüme kavuşmak
  reward eventually : sonunda ödüllendirmek
  secure eventually : sonunda güvence altına almak
  slow eventually : sonunda yavaşlamak
  subside eventually : nihayetinde hafiflemek, azalmak
  eventually succeed : sonunda başarılı olmak
  surpass eventually : sonunda geçmek
  eventually surrender : sonunda teslim olmak
  weaken eventually : sonunda zayıfla(t)mak
  win eventually : sonunda kazanmak
  Daha az gör