Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Exceed ne demek?

Exceed ne demek? Exceed ne anlama gelir? Exceed İngilizce örnek cümle. Exceed eş anlamlıları.

  exceed (v)

  aşmak

  geçmek

  Exceed (v) ingilizce örnek cümle

  The population of China has already exceeded 1.3 billion.

  Çin nüfusu şimdiden 1,3 milyarı geçti.

  Don't exceed the speed limit.

  Hız sınırını aşmayın.

  My income exceeds my expenses.

  Gelirim giderlerimi aşıyor.

  The length of the article is not to exceed 1000 words.

  Makalenin uzunluğu 1000 kelimeyi geçmemelidir.

  Exceeding the recommended dosage may prove harmful for the body.

  Önerilen dozu aşmak vücut için zararlı olabilir.

  The cost will not exceed 50 USD.

  Maliyet 50 doları aşmayacaktır.

  Our profits exceeded even the most optimistic estimates announced last year.

  Karımız geçen yıl açıklanan en iyimser tahminleri bile aştı.

  The amount of precipitation in the village has exceeded 1,200 mm in three days.

  Köyde yağış miktarı üç günde 1.200 mm'yi aştı.

  Exceed (v) Collocations

  demand may exceed : talep aşılabilir
  expenditure may exceed : harcama aşılabilir
  income may exceed : gelir aşılabilir
  inflation may exceed : enflasyon aşılabilir
  level may exceed : seviye aşılabilir
  51 Örnek daha
  population may exceed : nüfus aşılabilir
  sale may exceed : satış aşılabilir
  sum may exceed : toplam aşılabilir
  temperature may exceed : sıcaklık aşabilir
  turnover may exceed : ciro aşabilir
  value may exceed : değer aşabilir
  volume may exceed : hacim aşabilir
  exceed authority : yetkiyi aşmak
  exceed average : ortalamayı aşmak
  exceed budget : bütçeyi aşmak
  exceed demand : talebi aşmak
  exceed estimate : tahmini aşma
  exceed expectations : beklentileri aşmak
  exceed figure : biçimi aşmak
  exceed income : geliri aşmak
  exceed level : düzeyi aşmak
  exceed limit : sınırı aşmak
  exceed limitation : sınırlamayı aşma
  exceed maximum : maksimum değeri aşmak
  exceed minimum : minimum miktarı aşmak
  exceed ... percent : yüzde ... aşmak
  exceed projection : projeksiyonu aşmak
  exceed quota : kotayı aşmak
  exceed rate : oranı aşmak
  exceed requirement : gereksinimi aşmak
  exceed speed limit : hız sınırını aşmak
  exceed supply : kaynak aşmak
  exceed target : hedefi aşmak
  exceed threshold : sınırı aşmak
  exceed barely : zorlukla aşmak
  exceed clearly : açıkça aşmak
  exceed comfortably : rahatça aşmak
  exceed considerably : önemli ölçüde aşmak
  exceed consistently : sürekli olarak aşmak
  exceed easily : kolayca aşmak
  exceed far : çok aşmak
  exceed frequently : sıkça aşmak
  exceed generally : genel olarak aşmak
  exceed greatly : büyük ölçüde aşmak
  exceed normally : normalde aşmak
  exceed often : sıkça aşmak
  exceed rarely : nadiren aşmak
  exceed regularly : düzenli olarak aşmak/geçmek
  exceed routinely : rutin olarak aşmak
  exceed seldom : nadiren aşmak
  exceed significantly : önemli ölçüde aşmak
  exceed slightly : biraz aşmak
  exceed substantially : önemli ölçüde aşmak
  exceed typically : sıklıkla aşmak
  exceed usually : genellikle aşmak
  exceed vastly : büyük ölçüde aşmak
  Daha az gör

  Exceed (v) Preposition Kullanımları

  exceed sb in sth : birini bir konuda geçmek