Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Exclude ne demek?

Exclude ne demek? Exclude ne anlama gelir? Exclude İngilizce örnek cümle. Exclude eş anlamlıları.

  exclude (v)

  dahil etmemek

  men etmek, sokmamak, hesaba katmamak

  Exclude (v) ingilizce örnek cümle

  The defence attorney intentionally excluded evidence from the prosecutor.

  Savunma avukatı, savcıdan kasıtlı olarak delilleri sakladı.

  The police have excluded robbery as a motive for the murder.

  Polis, cinayetin nedeni olarak soygunu saymadı.

  Nineteen studies were excluded after further detailed review.

  On dokuz çalışma, daha detaylı incelemenin ardından hariç tutuldu.

  Exclude (v) Collocations

  exclude immigrant : göçmeni dışlamak
  exclude actively : etkin şekilde dışarıda bırakmak
  exclude completely : tamamen hariç tutmak
  exclude deliberately : kasten hariç tutmak
  exclude effectively : etkin bir şekilde hariç tut
  10 Örnek daha
  exclude entirely : tamamen hariç tutmak
  exclude explicitly : açıkça hariç tutmak
  exclude generally : genel olarak hariç tutmak
  exclude historically : tarihsel olarak hariç tutmak
  exclude necessarily : zorunlu olarak hariç tutmak
  exclude permanently : kalıcı olarak hariç tutmak
  exclude previously : önceden hariç tutmak
  exclude specifically : özel olarak hariç tutmak
  exclude traditionally : geleneksel olarak hariç tut
  exclude wholly : tamamen hariç tutmak
  Daha az gör

  Exclude (v) Preposition Kullanımları

  exclude from : ...dan hariç tutmak