Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Execution ne demek?

Execution ne demek? Execution ne anlama gelir? Execution İngilizce örnek cümle. Execution eş anlamlıları.

  execution (n)

  infaz

  idam

  Execution (n) ingilizce örnek cümle

  The penalty for breaking the ban was execution.

  Yasağı bozmanın cezası infaz oldu.

  The colonel had given orders for the spy's execution.

  Albay casusun idam edilmesi için emir vermişti.

  uygulama

  yerine getirme, icra, yürütme

  Execution (n) ingilizce örnek cümle

  Job performance is the sum total of a worker's execution of assigned tasks.

  İş performansı, bir çalışanın atanan görevleri yerine getirmesinin toplamıdır.

  The plans were finally put into execution.

  Planlar nihayet uygulamaya konuldu.

  The musician's execution was perfect, but he played without feeling.

  Müzisyenin icrası mükemmeldi ama hissetmeden çaldı.

  Execution (n) Collocations

  attend execution : yürütmeye katılmak
  await execution : idamı beklemek
  postpone execution : yürütmeyi ertelemek
  arbitrary execution : keyfi uygulama
  public execution : halka açık infaz
  1 Örnek daha
  carry out execution : yürütme yapmak
  Daha az gör