Yükleniyor...
Exhibit (N) İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Exhibit (N) ne demek?

Exhibit (N) ne anlama gelir? Exhibit ne demektir? Exhibit İngilizce örnek cümle.

  exhibit (v)

  sergilemek

  sergiye koymak, teşhir etmek, sunmak

  göstermek

  ortaya koymak, belli etmek

  Exhibit (n) Collocations

  artist may exhibit : sanatçı sergileyebilir
  gallery may exhibit : galeri sergileyebilir
  museum may exhibit : müze sergileyebilir
  exhibit aggression : saldırganlık göstermek
  exhibit behaviour : davranış sergilemek
  9 Örnek daha
  exhibit decrease : düşüş/azalma göstermek/sergilemek
  exhibit difference : farkı göstermek
  exhibit distribution : sergi dağılımı
  exhibit improvement : iyileşmeyi göstermek
  exhibit preference : tercih göstermek
  exhibit restraint : kısıtlama göstermek/sergilemek
  exhibit sign : belirti göstermek
  exhibit symptom : belirti göstermek
  exhibit tendency : eğilim sergilemek
  Daha az gör
  exhibit (n)

  sergilenen şey

  teşhir

  sunulan delil

  Exhibit (n) Collocations

  exhibit may explore : sergi sergileyebilir/inceleyebilir
  exhibit may feature : sergi ağırlık verebilir
  exhibit may highlight : sergi vurgulayabilir
  exhibit may include : sergi içerebilir
  exhibit may open : sergi açılabilir
  8 Örnek daha
  exhibit may run : sergi çalışabilir
  exhibit may show : sergi gösterebilir
  feature exhibit : (sergi) sergilemeye ağırlık vermek
  have exhibit : sergilemek
  touch exhibit : sergiye dokunmak
  view exhibit : (tablo vb.) sergilenen eşya/parça, eseri görmek
  interactive exhibit : interaktif sergi
  temporary exhibit : geçici sergi
  Daha az gör