Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Expectation ne demek?

Expectation ne demek? Expectation ne anlama gelir? Expectation İngilizce örnek cümle. Expectation eş anlamlıları.

  expectation (n)

  beklenti

  ümit, umma, umut

  Expectation (n) ingilizce örnek cümle

  My expectation is that this cost of living will eventually come to an end.

  Benim beklentim bu hayat pahalılığının eninde sonunda sona ereceği yönünde.

  The job applicant did not meet the expectations of the employer.

  İş başvurusu işverenin beklentilerini karşılamadı.

  The financial success of the railway was beyond all expectations.

  Demiryolunun finansal başarısı tüm beklentilerin ötesindeydi.

  I've been trying to live up to my father's expectations.

  Babamın beklentilerini karşılamaya çalışıyorum.

  Expectation (n) Collocations

  expectation may change : beklenti değişebilir
  expectation may grow : beklenti büyüyebilir
  expectation may rise : beklenti artabilir
  arouse expectation : beklenti uyandırmak
  build expectation : beklenti oluşturmak
  27 Örnek daha
  change expectation : beklentiyi değiştirmek
  defy expectation : beklentiye karşı çıkmak
  disappoint expectation : beklentiyi hayal kırıklığına uğratmak
  exceed expectations : beklentileri aşmak
  have expectation : beklentisi olmak
  hold expectation : beklenti içinde olmak
  meet expectations : beklentileri karşılamak
  realize expectation : beklentiyi gerçekleştirmek
  satisfy expectation : beklentiyi yerine getirmek
  surpass expectation : beklentiyi aşmak
  clear expectation : açık beklenti
  common expectation : yaygın/genel beklenti
  confident expectation : emin beklenti
  growing expectation : artan beklenti
  high expectations : yüksek beklentiler
  inflationary expectation : enflasyon beklentisi
  optimistic expectation : iyimser beklenti
  rational expectation : mantıklı beklenti
  realistic expectation : gerçekçi beklenti
  reasonable expectation : makul beklenti
  social expectations : toplumsal beklentiler
  unrealistic expectation : gerçekçi olmayan beklenti
  wild expectation : çılgınca/büyük beklenti
  future expectation : gelecek beklenti
  rising expectation : yükselen beklenti
  set up expectation : beklenti yaratmak
  live up to expectation : beklentiyi karşılamak
  Daha az gör

  Expectation (n) Preposition Kullanımları

  above expectation : beklentinin üstünde
  below expectation : beklentinin altında
  contrary to expectation : beklentinin aksine
  expectation for : ... için beklenti
  expectation of : ... beklentisi
  3 Örnek daha
  expectation about : ...hakkında beklenti
  expectation regarding : ... konusunda beklenti
  beyond expectation : beklentilerin ötesinde
  Daha az gör