Yükleniyor...
Expense (N) İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Expense (N) ne demek?

Expense (N) ne anlama gelir? Expense ne demektir? Expense İngilizce örnek cümle.

  expense (n)

  masraf

  harcama, gider

  Expense (n) ingilizce örnek cümle

  My income exceeds my expenses.

  Gelirim giderlerimi aşıyor.

  Expense (n) Collocations

  expense may increase : masraf artabilir
  expense may rise : masraf artabilir
  avoid expense : masraftan kaçınmak
  bear expense : masrafını karşılamak
  claim expense : masraf talep etmek
  23 Örnek daha
  cut expense : masrafı azaltmak
  involve expense : masraf gerektirmek
  meet expense : masraf karşılamak
  pay expense : masraf ödemek
  additional expense : ek masraf
  administrative expense : idari masraf
  allowable expense : kabul edilebilir harcama/masraf
  capital expense : sermaye gideri
  living expense : geçim masrafı
  reasonable expense : makul masraf
  unforeseen expense : beklenmedik harcama
  unnecessary expense : gereksiz masraf
  vast expense : büyük harcama
  extra expense : ek masraf
  eligible expense : uygun masraf
  enormous expense : muazzam masraf
  basic expense : temel gider, harcama
  work-related expense : işe bağlı masraf
  claim back expense : masrafı talep etmek
  claim for expense : masraf için talepte bulunmak
  expense may arise from : masraf ...den kaynaklanabilir
  accommodation expense : konaklama masrafı
  janitor expenses : kapıcı masrafları
  Daha az gör

  Expense (n) Preposition Kullanımları

  at the expense of : …nın pahasına

  Expense ile Bağlantılı Kelimeler