Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Experience ne demek?

Experience ne demek? Experience ne anlama gelir? Experience İngilizce örnek cümle. Experience eş anlamlıları.

  experience (v)

  tecrübe etmek

  yaşamak, deneyimlemek, geçirmek

  Experience (v) ingilizce örnek cümle

  This is the mildest winter that we have ever experienced.

  Bu şimdiye kadar yaşadığımız en ılıman kış.

  Many toddlers experience headaches following head injuries.

  Birçok küçük çocuk baş yaralanmalarından sonra baş ağrısı yaşar.

  Japan experiences approximately 1500 earthquakes each year.

  Japonya her yıl yaklaşık 1500 deprem yaşamaktadır.

  Experience (n) Collocations

  economy may experience : ekonomi yaşayabilir
  immigrant may experience : göçmen yaşayabilir
  industry may experience : sanayi yaşayabilir
  participant may experience : katılımcı yaşayabilir
  experience abuse : istismara uğramak
  118 Örnek daha
  experience alienation : yabancılaşma/soğu(t)ma yaşamak
  experience anguish : şiddetli ızdırap/acı hissetmek/yaşamak
  experience anxiety : kaygı yaşamak
  experience attack : nöbet/atak geçirmek
  experience benefit : avantaja/faydaya sahip olmak
  experience block : tutukluk yaşamak
  experience boom : patlama / artış yaşamak
  experience conversion : dönüşüm yaşamak
  experience crisis : kriz yaşamak
  experience death : ölüm görüp geçirmek
  experience decline : düşüş yaşamak
  experience decrease : düşüş/azalma yaşamak/deneyimlemek
  experience defeat : yenilgi deneyimlemek
  experience delay : gecikme yaşamak
  experience depression : depresyon yaşamak
  experience deprivation : yoksunluk/mahrumiyet yaşamak
  experience deterioration : bozulma/kötüleşme yaşamak
  experience diarrhoea : diyare/ishal (den) yaşamak/çekmek
  experience difficulties : sıkıntılar yaşamak
  experience dip : azalma (düşüş) yaşamak
  experience disability : iş göremezlik hali/engellilik/ kuvvetsizlik yaşamak
  experience disadvantage : dezavantaj yaşamak
  experience disappointment : hayal kırıklığı yaşamak
  experience disaster : felaket yaşamak
  experience discomfort : rahatsızlık yaşamak
  experience discrimination : (cinsiyet, ırk, din) ayrımı/ayrımcılık yaşamak
  experience disruption : bozulma yaşamak/geçirmek
  experience distress : sıkıntı/üzüntü yaşamak
  experience disturbance : rahatsızlık yaşamak/deneyimlemek
  experience divorce : boşanma yaşamak
  experience downturn : düşüş yaşamak
  experience drop : düşüş yaşamak
  experience earthquake : deprem geçirmek
  experience effect : etkisini yaşamak/hissetmek
  experience elation : sevinç/gurur yaşamak
  experience emotion : duygu yaşamak/hissetmek
  experience episode : hastalık nöbeti geçirmek
  experience erosion : erozyon yaşamak
  experience expansion : genişleme/gelişme yaşamak
  experience failure : başarısızlık deneyimlemek/yaşamak
  experience fatigue : yorgunluk yaşamak/hissetmek
  experience fear : korku yaşamak/hissetmek
  experience feeling : his yaşamak
  experience flash : ani duygu, düşünce, hareket /ani ışık yaşamak/geçirmek
  experience flavour : tat/atmosfer yaşamak
  experience fluctuation : dalgalanma yaşamak/geçirmek
  experience frustration : hayal kırıklığı/gerilim yaşamak
  experience grief : ızdırap yaşamak
  experience growth : büyüme yaşamak
  experience guilt : suçluluk hissetmek
  experience hallucination : halüsinasyon/sanrı deneyimlemek
  experience hardship : zorluk yaşamak
  experience headache : baş ağrısı çekmek
  experience high : mutluluk/neşeli hissetmek
  experience horror : korku yaşamak
  experience illness : hastalık yaşamak
  experience improvement : gelişme yaşamak
  experience incident : olay yaşamak
  experience increase : artış yaşamak/göstermek
  experience influx : akına uğramak
  experience injury : yaralanma yaşamak
  experience injustice : haksızlık/adaletsizlik yaşamak
  experience intimacy : samimiyet yakalamak
  experience irritation : rahatsızlık/tahriş yaşamak
  experience isolation : tecritle/izolasyonla karşılaşmak
  experience joy : sevinç yaşamak/hissetmek
  experience loneliness : yalnızlık yaşamak/hissetmek
  experience love : aşk hissetmek/tatmak
  experience magic : büyüsünü yaşamak
  experience menopause : menopoz yaşamak
  experience migraine : migren yaşamak
  experience nausea : bulantı yaşamak/hissetmek
  experience pain : acı çekmek
  experience pang : sızı hissetmek
  experience period : dönem yaşamak
  experience persecution : zulüm/işkence yaşamak
  experience pleasure : zevk yaşamak
  experience pressure : baskı yaşamak
  experience problems : sorunlar yaşamak
  experience racism : ırkçılık deneyimlemek/yaşamak
  experience reaction : tepki geçirmek
  experience recession : durgunluk yaşamak
  experience recurrence : nüks/tekrar yaşamak
  experience reduction : azalma/düşüş yaşamak
  experience relapse : nüks/tekrar yaşamak
  experience relief : rahatlama/ferahlık hissetmek
  experience revival : canlanma/uyanış yaşamak
  experience rush : akın/hücum hissetmek
  experience sensation : his yaşamak
  experience sense : his/duygu yaşamak
  experience setback : aksilik yaşamak
  experience shift : değişiklik yaşamak
  experience shortage : kıtlık yaşamak
  experience sickness : hastalık yaşamak
  experience side effect : yan etki yaşamak
  experience spasm : spazm/kasılma yaşamak/geçirmek
  experience stress : stres yaşamak
  experience strife : çatışma/savaş yaşamak
  experience success : başarı deneyimlemek/yakalamak
  experience suffering : acı çekmek
  experience surge : artma hissetmek
  experience symptom : belirti yaşamak/göstermek
  experience thrill : heyecan yaşamak
  experience tragedy : trajedi/facia yaşamak
  experience trauma : travma/ciddi şok yaşamak
  experience turmoil : karışıklık yaşamak
  experience twinge : sancı/sızı/üzüntü yaşamak
  experience upheaval : ayaklanma/çalkantı/ani değişim yaşamak
  experience urge : istek yaşamak
  experience vision : vizyona/hayal gücüne/öngörüye sahip olmak
  experience wonder : harikayı deneyimlemek/keşfetmek
  experience actually : aslında/tam olarak deneyimlemek
  experience directly : doğrudan tecrübe etmek
  experience first-hand : ilk elden/doğrudan tecrübe etmek
  experience fully : tamamen deneyimlemek
  experience personally : şahsen/kişisel olarak tecrübe etmek
  experience subjectively : öznel olarak tecrübe etmek
  experience vicariously : başkası hesabına/dolaylı tecrübe etmek
  Daha az gör
  experience (n)

  tecrübe

  deneyim, birikim

  Experience (n) ingilizce örnek cümle

  He didn't have enough experience to cope with the problem.

  Sorunla başa çıkmak için yeterli deneyime sahip değildi.

  The private company can hire a person with no experience and train him/her.

  Özel şirket tecrübesi olmayan birini işe alıp eğitebilir.

  After ten years of experience, she knows everything about the job.

  On yıllık deneyimden sonra iş hakkında her şeyi biliyor.

  Experience (n) Collocations

  experience may show : tecrübe gösterebilir
  experience may suggest : deneyim gösterebilir
  experience may teach : deneyim öğretebilir
  bring experience : deneyim kazandırmak
  broaden experience : deneyimi artırmak
  98 Örnek daha
  create experience : deneyim yaratmak
  describe experience : deneyimi anlatmak
  discuss experience : deneyimi tartışmak/konuşmak
  enhance experience : hayatı/deneyimi geliştirmek
  enjoy experience : deneyime sahip olmak, deneyim yaşamak
  gain experience : deneyim kazanmak
  get experience : deneyim edinmek
  have experience : deneyime sahip olmak
  lark experience : eğlence deneyimi
  offer experience : deneyim sunmak/sağlamak
  provide experience : tecrübe kazandırmak
  recount experience : deneyimi anlatmak
  reflect experience : deneyimi yansıtmak
  relate experience : deneyimi anlatmak
  relive experience : deneyimi yeniden yaşamak
  report experience : deneyimi bildirmek/raporlamak
  share experience : deneyimi paylaşmak
  undergo experience : deneyim yaşamak
  use experience : deneyimi kullanmak
  out-of-body experience : vücut dışı deneyim
  daily experience : günlük deneyim
  visionary experience : düşsel/hayali deneyim
  bad experience : kötü deneyim
  clinical experience : klinik deneyim
  collective experience : ortak deneyim
  common experience : ortak/yaygın deneyim
  considerable experience : kaydadeğer deneyim
  cultural experience : kültürel deneyim
  direct experience : doğrudan tecrübe
  good experience : iyi deneyim
  great experience : harika/büyük deneyim
  hair-raising experience : tüyleri diken diken eden/tüyler ürpertici deneyim
  hands-on experience : yaparak edinilen/uygulamalı deneyim
  harrowing experience : yürek burkan/üzücü deneyim
  historical experience : tarihi deneyim
  human experience : insan deneyimi
  humbling experience : aşağılayıcı deneyim
  interesting experience : ilginç deneyim
  invaluable experience : paha biçilemez deneyim
  limited experience : sınırlı tecrübe
  little experience : çok az deneyim
  long experience : uzun/çok deneyim
  memorable experience : unutulmaz deneyim
  mystical experience : mistik/ içinde gizem bulunan deneyim
  negative experience : olumsuz deneyim
  nerve-racking experience : sinirleri geren deneyim
  painful experience : acı verici deneyim
  past experience : geçmiş deneyim
  personal experience : kişisel deneyim
  pleasant experience : hoş/zevkli deneyim
  positive experience : olumlu deneyim
  practical experience : eylemsel/uygulanabilir tecrübe
  previous experience : önceki tecrübe/deneyim
  prior experience : önceki deneyim
  professional experience : mesleki deneyim
  psychic experience : psişik/ruhani deneyim
  real experience : gerçek deneyim
  recent experience : son deneyim
  relevant experience : ilgili deneyim
  religious experience : dini deneyim
  rewarding experience : ödüllendirici deneyim
  rich experience : zengin deneyim
  salutary experience : geliştirici/faydalı deneyim
  sensory experience : duyusal deneyim
  sexual experience : cinsel deneyim
  shared experience : paylaşılan deneyim
  sobering experience : aklını başına getiren deneyim
  spiritual experience : manevi/ruhsal deneyim
  subjective experience : öznel tecrübe
  traumatic experience : travmatik/sarsıcı deneyim
  unforgettable experience : unutulmaz deneyim
  unique experience : benzersiz bir deneyim
  unnerving experience : güven sarsıcı/sinir bozucu deneyim
  unsettling experience : sarsıcı/sıkıntı veren deneyim
  valuable experience : değerli deneyim
  vast experience : geniş tecrübe
  vicarious experience : dolaylı deneyim
  whole experience : bütün/çok deneyim
  wide experience : engin/geniş tecrübe
  wonderful experience : harika deneyim
  early experience : erken deneyim
  everyday experience : günlük deneyim
  emotional experience : duygusal deneyim
  enjoyable experience : keyifli/hoş deneyim
  extensive experience : geniş/kapsamlı tecrübe
  formative experience : biçimlendirici deneyim
  first-hand experience : ilk elden/doğrudan tecrübe
  educational experience : eğitimsel tecrübe
  exhilarating experience : neşelendiren deneyim
  real-world experience : gerçek dünya deneyimi
  near-death experience : ölüme yakın deneyim
  overall experience : tüm/genel deneyim
  come through experience : deneyimlemek
  individual experience : bireysel deneyim
  draw on experience : deneyimden yararlanmak
  get over experience : deneyimle başa çıkmak, deneyimin üstesinden gelmek
  go through experience : deneyim yaşamak
  aha experience : çözüm bulma deneyimi
  Daha az gör

  Experience (n) Preposition Kullanımları

  by experience : deneyime göre
  from experience : deneyimden
  in sb's experience : birinin tecrübesinde
  experience of : ... deneyimi