Yükleniyor...
Experiment (N) İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Experiment (N) ne demek?

Experiment (N) ne anlama gelir? Experiment ne demektir? Experiment İngilizce örnek cümle.

  experiment (v)

  deney yapmak

  denemek

  Experiment (n) Preposition Kullanımları

  experiment with : …ile deney yapmak
  experiment on : ... üzerinde deney yapmak
  experiment (n)

  deney

  deneme

  Experiment (n) ingilizce örnek cümle

  You’ll need to conduct an experiment to test your hypothesis.

  Hipotezinizi test etmek için bir deney yapmanız gerekecektir.

  He is carrying out experiments in his laboratory.

  Laboratuvarında deneyler yapıyor.

  The experiment ended in failure.

  Deney başarısızlıkla sonuçlandı.

  Experiment (n) Collocations

  experiment may confirm : deney doğrulayabilir
  experiment may demonstrate : deney gösterebilir
  experiment may fail : deney başarısız olabilir
  experiment may find : deney bulabilir
  experiment may illustrate : deney gösterilebilir
  23 Örnek daha
  experiment may indicate : deney gösterebilir
  experiment may involve : deney içerebilir
  experiment may prove : deney kanıtlayabilir
  experiment may reveal : deney ortaya çıkarabilir
  experiment may show : deney kanıtlayabilir
  experiment may suggest : deney gösterebilir
  experiment may support : deney destekleyebilir
  experiment may use : deney kullanabilir
  experiment may work : deney başarılı olabilir
  conduct experiment : deney yapmak
  design experiment : deney tasarlamak
  perform experiment : deney yapmak
  repeat experiment : deneyi tekrarlamak
  brief experiment : kısa deney
  ingenious experiment : dâhideney
  scientific experiment : bilimsel deney
  successful experiment : başarılı deney
  unique experiment : benzersiz deney
  unsuccessful experiment : başarısız deney
  controlled experiment : kontrollü deney
  carry out experiment : deney yapmak
  lab experiment : laboratuvar deneyi
  field experiment : alan deneyi
  Daha az gör

  Experiment (n) Preposition Kullanımları

  in an experiment : bir deneyde
  during an experiment : bir deney sırasında
  experiment with : ...ile deney
  experiment on : ... üzerinde deney