Yükleniyor...
Explicitly [Adverb] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Explicitly (Adv) ne demek?

Explicitly (Adv) ne demek? Explicitly ne anlama gelir? Explicitly İngilizce örnek cümle. Explicitly eş anlamlıları.

  explicitly (adv)

  açıkça

  bariz bir biçimde, alenen, apaçık biçimde

  Explicitly (adv) ingilizce örnek cümle

  The principal explicitly forbade the students running in the corridors.

  Müdür, öğrencilerin koridorlarda koşmasını açıkça yasakladı.

  Explicitly (adv) Collocations

  explicitly political : açıkça politik
  explicitly religious : açıkça dini
  acknowledge explicitly : açıkça kabul etmek
  address explicitly : açıkça ifade etmek
  articulate explicitly : açıkça ifade etmek
  30 Örnek daha
  assert explicitly : açıkça iddia etmek
  condemn explicitly : açıkça kınamak
  define explicitly : açıkça tanımlamak
  deny explicitly : açıkça reddetmek
  design explicitly : açıkça tasarım
  discuss explicitly : açıkça tartışmak
  encourage explicitly : açıkça teşvik etmek
  endorse explicitly : açıkça onaylamak
  examine explicitly : açıkça incelemek
  exclude explicitly : açıkça hariç tutmak
  express explicitly : açıkça ifade etmek
  forbid explicitly : açıkça yasaklamak
  formulate explicitly : açıkça formüle etmek
  identify explicitly : açıkça tanımlamak
  incorporate explicitly : açıkça dahil etmek
  instruct explicitly : açıkça belirtmek
  link explicitly : açıkça ilişkilendirmek
  mention explicitly : açıkça belirtmek
  model explicitly : açıkça modellemek
  permit explicitly : açıkça izin vermek
  prohibit explicitly : açıkça yasaklamak
  recognize explicitly : açıkça tanımak
  refer explicitly : açıkça ifade etmek
  refuse explicitly : açıkça reddetmek
  reject explicitly : açıkça reddetmek
  request explicitly : açıkça talep etmek
  specify explicitly : açıkça belirtmek
  spell explicitly : açıkça hecelemek
  state explicitly : açıkça ifade etmek
  warn explicitly : açıkça uyarmak
  Daha az gör