Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Exploit ne demek?

Exploit ne demek? Exploit ne anlama gelir? Exploit İngilizce örnek cümle. Exploit eş anlamlıları.

  exploit (v)

  yararlanmak

  kullanmak, faydalanmak

  Exploit (v) ingilizce örnek cümle

  We have to exploit our resources to make the best out of this situation.

  Bu durumdan en iyi şekilde çıkmak için kaynaklarımızdan faydalanmalıyız

  We must exploit every opportunity to learn new things.

  Yeni şeyler öğrenmek için her fırsatı kullanmalıyız.

  The team were quick to exploit their competitive advantage.

  Takım, rekabet avantajlarından faydalanmak için hızlıydı.

  sömürmek

  hakkını vermemek

  Exploit (v) ingilizce örnek cümle

  Many countries were exploited for their natural resources.

  Birçok ülke doğal kaynakları için sömürüldü.

  Russia has extensive plans for exploiting Arctic resources, especially oil and gas.

  Rusya'nın başta petrol ve gaz olmak üzere Arktik kaynaklarını kullanmak için kapsamlı planları var.

  Most natural resources in Taiwan have been so heavily exploited that are now close to extinction.

  Tayvan'daki çoğu doğal kaynak o kadar ciddi ölçüde sömürüldü ki artık yok olmaya yakın.

  Exploit (n) Collocations

  exploit fear : korkudan yararlanmak
  exploit potential : potansiyelden yararlanmak
  exploit resource : kaynağı sömürmek
  exploit tragedy : trajediden yararlanmak
  exploit vulnerability : güvenlik açığından yararlanmak
  9 Örnek daha
  exploit weakness : zayıflığı kullanmak
  exploit commercially : ticari olarak faydalanmak
  exploit deliberately : kasten istifade etmek
  exploit effectively : etkin bir şekilde faydalanmak
  exploit fully : tamamıyla sömürmek
  exploit heavily : ciddi ölçüde kullanmak
  exploit profitably : karlılıktan yararlanmak
  exploit properly : doğru dürüst kullanmak
  exploit widely : yaygın şekilde faydalanmak/kullanmak
  Daha az gör
  exploit (n)

  kahramanlık

  macera, üstün başarı, serüven

  Exploit (n) Collocations

  military exploit : askeri kahramanlık