Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Extend ne demek?

Extend ne demek? Extend ne anlama gelir? Extend İngilizce örnek cümle. Extend eş anlamlıları.

  extend (v)

  uzatmak

  süresini uzatmak, genişletmek

  Extend (v) ingilizce örnek cümle

  In Pilates, the body is trained to extend beyond what it is used to.

  Pilates'te, vücut, kullanılanın ötesine uzanmak için eğitilmiştir.

  A giraffe extends its neck to get food.

  Bir zürafa yiyecek almak için boynunu uzatır.

  The scale of the Amazon extends beyond its forest cover.

  Amazon'un çapı orman örtüsünün ötesine uzanıyor.

  kapsamak

  etkilemek, içine almak

  Extend (v) ingilizce örnek cümle

  Jimmy says that he is going to extend you an invitation to his wedding.

  Jimmy, düğünü için ona davetiye vereceğini söyledi.

  The cold weather extended into April.

  Soğuk hava Nisan ayına kadar uzadı.

  Extend (v) Collocations

  influence may extend : etki uzayabilir
  scope may extend : kapsam genişleyebilir
  extend appreciation : takdiri sunmak
  extend boundary : sınırını genişletmek
  extend claw : peçesini uzatmak
  6 Örnek daha
  extend deadline : son teslim tarihini uzatmak
  extend finger : parmak uzatmak
  extend hand : elini uzatmak
  extend invitation : davetiye vermek
  extend limit : sınırı genişletmek
  extend understanding : anlayışı genişletmek
  Daha az gör

  Extend (v) Preposition Kullanımları

  extend beyond : ... ötesine uzanmak
  extend from : ...-den uzatmak
  extend to : ...ya kadar uzanmak