Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Extreme ne demek?

Extreme ne demek? Extreme ne anlama gelir? Extreme İngilizce örnek cümle. Extreme eş anlamlıları.

  extreme (n)

  aşırı miktar/nokta

  Extreme (adj) Collocations

  avoid extreme : aşırısını önlemek
  reach extreme : aşırıya ulaşmak
  represent extreme : aşırısını temsil etmek
  climatic extreme : iklimsel aşırılık
  logical extreme : mantıksal aşırılık
  4 Örnek daha
  new extreme : yeni aşırılık
  polar extreme : aşırı karşıt
  political extreme : politik/siyasi aşırı
  go to extreme : aşırıya gitmek
  Daha az gör

  Extreme (adj) Preposition Kullanımları

  extremes of : aşırılıkları
  between extremes : uçlar arasında
  extreme (adj)

  aşırı

  fazla, en uçta

  Extreme (adj) Collocations

  particularly extreme : özellikle aşırı
  quite extreme : oldukça aşırı
  rather extreme : oldukça aşırı
  really extreme : gerçekten aşırı
  somewhat extreme : biraz aşırı
  95 Örnek daha
  fairly extreme : oldukça aşırı
  extreme agitation : aşırı kışkırtma
  extreme agony : yoğun acı/ıstırap
  extreme altitude : aşırı yükseklik
  extreme brutality : aşırı acımasızlık
  extreme care : büyük ilgi/bakım
  extreme case : olağanüstü bir örnek
  extreme caution : çok bakım/dikkat
  extreme circumstance : olağanüstü durum/koşul
  extreme climate : sert iklim
  extreme close-up : en yakın/ayrıntı çekim
  extreme cold : aşırı soğuk
  extreme complexity : büyük/olağanüstü karmaşıklık
  extreme condition : olumsuz/aşırı şart
  extreme corner : uzak köşe
  extreme cruelty : aşırı zulüm
  extreme danger : büyük tehlike
  extreme degree : aşırı tehlikeli
  extreme delicacy : aşırı duyarlılık
  extreme deprivation : şiddetli yoksunluk
  extreme difficulty : büyük /şiddetli zorluk
  extreme disappointment : büyük hayal kırıklığı
  extreme discomfort : şiddetli ağrı
  extreme dislike : yoğun/güçlü hoşlanmama
  extreme displeasure : büyük hoşnutsuzluk
  extreme distaste : güçlü/büyük tiksinme
  extreme distress : şiddetli/önemli/büyük sıkıntı
  extreme drought : şiddetli kuraklık
  extreme emergency : gerçek/önemli acil durum
  extreme emotion : güçlü/derin duygu
  extreme end : çok uç
  extreme environment : sert koşullar
  extreme envy : aşırı kıskançlık
  extreme example : çarpıcı örnek
  extreme excitement : aşırı heyecan
  extreme exertion : yorucu/büyük çaba
  extreme exhaustion : aşırı yorgunluk
  extreme fatigue : aşırı yorgunluk
  extreme form : aşırı biçim/şekil
  extreme gravity : aşırı ciddiyet
  extreme hardship : aşırı zorluk/güçlük
  extreme heat : aşırı/kavuran sıcak
  extreme hostility : bitmeyen düşmanlık
  extreme hunger : aşırı açlık
  extreme imbalance : tehlikeli/aşırı dengesizlik
  extreme importance : gerçek/büyük önem
  extreme instance : olağanüstü örnek
  extreme jealousy : aşırı kıskançlık
  extreme left : aşırı sol uç
  extreme limit : son sınır
  extreme manifestation : belirgin kanıt
  extreme measure : katı/baskıcı önlem
  extreme nationalism : aşırı/radikal milliyetçilik
  extreme nationalist : aşırı milliyetçi
  extreme nervousness : büyük sinir/öfke
  extreme old age : ileri yaşlılık
  extreme pain : şiddetli/feci bedensel ağrı
  extreme paranoia : şiddetli paranoya
  extreme politics : radikal siyaset
  extreme position : aşırı fikir
  extreme poverty : aşırı yoksulluk
  extreme precision : pek çok doğruluk
  extreme provocation : aşırı tahrik
  extreme reaction : aşırı/güçlü tepki
  extreme reluctance : derin gönülsüzlük
  extreme repression : büyük baskı
  extreme right : aşırı/çok sağ taraf
  extreme scepticism : büyük şüphecilik
  extreme sensitivity : aşırı hassasiyet
  extreme shyness : aşırı utangaçlık
  extreme simplicity : aşırı basitlik/sadelik
  extreme sport : macera sporu
  extreme stress : yoğun stres
  extreme subtlety : büyük incelik
  extreme tactic : şok taktik
  extreme temperature : aşırı sıcaklık
  extreme tiredness : Aşırı yorgunluk
  extreme top : çok üst
  extreme type : aşırı tür
  extreme urgency : aşırı aciliyet
  extreme variability : aşırı/yüksek değişkenlik
  extreme variation : büyük/önemli değişiklik
  extreme version : aşırı yol
  extreme view : aşırı/uç görüş
  extreme violence : aşırı şiddet
  extreme vulnerability : aşırı hassasiyet
  extreme weather : şiddetli/ağır/sert hava
  extreme wing : aşırı/radikal kanat
  extreme youth : aşırı genç
  appear extreme : aşırı görünmek
  become extreme : aşırı olmak
  consider sth extreme : aşırı düşünmek
  seem extreme : aşırılık gibi görünmek
  sound extreme : aşırı gibi gelmek
  extreme weather conditions : zor hava koşulları
  Daha az gör