Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Factor ne demek?

Factor ne demek? Factor ne anlama gelir? Factor İngilizce örnek cümle. Factor eş anlamlıları.

  factor (v)

  çarpanlarına ayırmak (matematik)

  factor (n)

  etken

  unsur, etmen, faktör

  Factor (n) ingilizce örnek cümle

  Demand is a main factor that drives a company’s sales.

  Talep, bir şirketin satışını yönlendiren ana etkendir.

  A manager's ability to handle stress is a key factor in team performance.

  Bir yöneticinin stresle başa çıkma yeteneği, ekip performansında önemli bir etkendir.

  (matematik) çarpan

  Factor (n) Collocations

  factor may affect : etken etkileyebilir
  factor may cause : faktör neden olabilir
  factor may constrain : faktör engelleyebilir
  factor may determine : faktör sebep olabilir
  factor may explain : etken açıklayabilir
  45 Örnek daha
  factor may include : etken içerebilir
  factor may influence : etken etkileyebilir
  factor may inhibit : etken engelleyebilir
  factor may interact : erken etkileşime girebilir
  factor may operate : etken çalışabilir
  identify factors : etkenleri tanımlamak
  additional factor : ilave etken
  aggravating factor : ağırlaştırıcı faktör
  causal factor : nedensel etken
  common factor : ortak etmen
  contributory factor : katkıda bulunan unsur
  critical factor : önemli faktör
  crucial factor : önemli etken
  decisive factor : belirleyici faktör
  demographic factor : demografik faktör
  human factor : insan faktörü
  important factor : önemli faktör
  key factor : önemli faktör
  main factor : temel unsur
  major factor : ana etken
  political factors : siyasi etkenler
  psychological factor : psikolojik faktör
  relevant factors : ilgili etkenler
  significant factor : önemli etken
  single factor : tek etken
  social factors : toplum faktörü
  vital factor : hayati etken
  genetic factor : genetik faktör
  economic factors : ekonomik etkenler
  external factors : dış etkenler
  environmental factor : çevresel faktör
  determining factor : belirleyici etken
  contributing factor : etken faktör
  associated factors : ilişkili etkenler
  contextual factors : durumsal faktörler
  cultural factors : kültürel faktörler
  historical factors : tarihsel etkenler
  related factor : ilişkili etken
  specific factor : özel etken
  depend on factor : faktöre bağlı olmak
  factor may militate against : Faktör karşı
  factor may predispose to : faktör -e yatkınlaştırabilir
  risk factor : risk faktörü
  lifestyle factor : yaşam tarzı etkeni
  safety factor : güvenlik faktörü
  Daha az gör

  Factor (n) Preposition Kullanımları

  factor in : ...de etken, faktör
  factor behind : arkasındaki etken