Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fair ne demek?

Fair ne demek? Fair ne anlama gelir? Fair İngilizce örnek cümle. Fair eş anlamlıları.

  fair (n)

  fuar

  Fair (n) ingilizce örnek cümle

  I went to the book fair and bought a book.

  Kitap fuarına gittim ve bir kitap aldım.

  Fair (adj) Collocations

  attend fair : fuarlara katılmak
  have fair : adil olmak
  annual fair : yıllık fuar

  Fair (adj) Preposition Kullanımları

  at the fair : fuarda
  fair (adj)

  adil

  adilane, dürüstçe, hakkaniyetli

  Fair (adj) ingilizce örnek cümle

  The teacher was very fair when she marked our exams.

  Öğretmen sınavlarımızı okurken çok adildi.

  It's not fair that she can go and I can't.

  Onun gidebilmesi benim gidememem adil değil.

  Fair competition is necessary for the healthy growth of industry.

  Endüstrinin sağlıklı büyümesi için adil rekabet gereklidir.

  açık renkli (saç, ten)

  sarışın, açık tenli, sarı saçlı

  Fair (adj) ingilizce örnek cümle

  He had short fair hair and was wearing a black sweatshirt with a hood and blue jeans.

  Kısa sarı saçları vardı ve kapüşonlu siyah bir sweatshirt ve mavi kot pantolon giyiyordu.

  makul

  Fair (adj) ingilizce örnek cümle

  There were a fair number of people in the hall.

  Salonda makul sayıda insan vardı.

  If a blind man has a fair income, he hires others to get a good deal of work done.

  Görme engelli birinin makul bir geliri varsa, iş yaptırmak için başkalarını tutabilir.

  Fair (adj) Collocations

  absolutely fair : tamamen adil
  completely fair : tamamen adil
  hardly fair : pek adil değil
  perfectly fair : gayet adil
  entirely fair : tamamen adil
  23 Örnek daha
  fair amount : makul miktarda
  fair assessment : adil değerlendirme
  fair catch : adil yakalama
  fair chance : güzel şans
  fair competition : adil rekabet
  fair cross section : adil kesit
  fair description : makul/doğru/açık tanım
  fair distribution : adil dağıtım
  fair election : adil seçim
  fair estimate : adil tahmin
  fair exchange : adil değişim
  fair hair : sarı saç
  fair offer : adil teklif
  fair play : adil oyun
  fair representation : adil temsil
  fair skin : açık ten
  fair trade : dürüst ticaret
  fair treatment : iyi muamele
  fair trial : adil yargılama / yargılanma
  fair wage : adil maaş
  consider sth fair : bir şeyin adil olduğunu düşünmek
  make sth fair : sth adil yapmak
  a fair amount of : makul miktarda ...
  Daha az gör

  Fair (adj) Preposition Kullanımları

  fair to : ...ya karşı adil

  Fair ile Bağlantılı Kelimeler