Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fairly ne demek?

Fairly ne demek? Fairly ne anlama gelir? Fairly İngilizce örnek cümle. Fairly eş anlamlıları.

  fairly (adv)

  oldukça

  hayli, epey

  Fairly (adv) ingilizce örnek cümle

  She plays the piano fairly well for someone who just started lessons a year ago.

  Bir yıl önce derslere başlayan birine göre oldukça iyi piyano çalıyor.

  The bar is fairly busy this evening.

  Bar bu akşam oldukça meşgul.

  The furniture in this office is fairly modern.

  Bu ofisteki mobilyalar oldukça modern.

  After studying French for three years, John could speak it fairly well.

  Üç yıl Fransızca öğrendikten sonra, John oldukça iyi konuşabiliyordu.

  He seems to be a fairly successful businessman.

  Oldukça başarılı bir iş adamı gibi görünüyor.

  Winters tend to be fairly wet, but rainfall is rarely excessive and the temperature usually stays above freezing.

  Kışlar oldukça yağmurlu olma eğilimindedir, ancak yağış nadiren aşırıdır ve sıcaklık genellikle donma noktasının üzerinde kalır.

  adil şekilde

  adaletli bir şekilde

  Fairly (adv) ingilizce örnek cümle

  The teacher treated all the students fairly.

  Öğretmen bütün öğrencilere adil davrandı.

  The role of the courts is to dispense justice fairly to everyone.

  Mahkemelerin rolü adaleti herkese adil şekilde dağıtmaktır.

  Fairly (adv) Collocations

  fairly able : oldukça kabiliyetli
  fairly abstract : oldukça soyut
  fairly acceptable : oldukça kabul edilebilir
  fairly accurate : oldukça doğru/kesin
  fairly active : oldukça hareketli
  208 Örnek daha
  fairly adaptable : büsbütün uydurulabilir
  fairly adept : oldukça becerikli
  fairly advanced : iyice gelişmiş
  fairly advantageous : oldukça avantaj sağlayan
  fairly aggressive : iyice sinirli
  fairly agreeable : oldukça anlaşılabilir
  fairly alarmed : oldukça paniğe kapılmış
  fairly alarming : oldukça endişe verici
  fairly ambitious : oldukça hırslı
  fairly ambivalent : oldukça kararsız/çelişkili
  fairly amused : oldukça keyifli
  fairly amusing : oldukça eğlenceli
  fairly ancient : iyice eski
  fairly angry : iyice sinirli
  fairly annoyed : oldukça kızgın
  fairly annoying : oldukça can sıkıcı
  fairly anxious : oldukça endişeli
  fairly appropriate : oldukça uygun
  fairly arbitrary : oldukça gelişigüzel
  fairly artificial : oldukça yapay
  fairly attractive : oldukça çekici
  fairly autonomous : oldukça özerk
  fairly backward : oldukça geri kalmış
  fairly bad : oldukça kötü
  fairly bad-tempered : oldukça aksi
  fairly balanced : oldukça dengeli
  fairly barren : oldukça kurak
  fairly benign : oldukça zararsız
  fairly brave : oldukça cesur
  fairly bright : oldukça parlak, zeki
  fairly broad : hayli geniş, kapsamlı
  fairly capable : oldukça yetenekli
  fairly casual : oldukça rahat
  fairly cautious : oldukça dikkatli
  fairly challenging : oldukça zorlu
  fairly chaotic : oldukça karmaşık
  fairly cheerful : oldukça neşeli
  fairly clean : oldukça temiz
  fairly clear : oldukça açık
  fairly close : oldukça yakın
  fairly common : oldukça yaygın
  fairly commonplace : oldukça sıradan
  fairly compelling : oldukça zorlu
  fairly competent : oldukça yetkin
  fairly complete : oldukça tam/eksiksiz
  fairly complicated : oldukça karmaşık
  fairly composed : oldukça (-den) oluşan / sakin
  fairly comprehensive : oldukça kapsamlı
  fairly concerned : oldukça ilgili
  fairly conclusive : oldukça kesin
  fairly confident : oldukça emin
  fairly constant : oldukça sabit
  fairly controversial : oldukça tartışmalı
  fairly convenient : oldukça uygun
  fairly convinced : oldukça ikna olmuş
  fairly costly : oldukça maliyetli
  fairly courteous : oldukça nazik
  fairly creative : oldukça yaratıcı
  fairly crowded : oldukça kalabalık
  fairly crucial : oldukça önemli
  fairly damaging : oldukça zarar verici
  fairly dangerous : oldukça tehlikeli
  fairly deep : oldukça derin
  fairly defensive : oldukça savunmacı/koruyucu
  fairly demanding : oldukça zorlu/zahmetli
  fairly depressed : oldukça depresif
  fairly detrimental : oldukça zararlı
  fairly dissatisfied : gayet memnun
  fairly distinct : oldukça farklı
  fairly distinctive : oldukça ayırt edici
  fairly disturbing : oldukça rahatsız edici
  fairly diverse : oldukça çeşitli
  fairly dominant : oldukça baskın
  fairly easy : oldukça kolay
  fairly enthusiastic : oldukça hevesli
  fairly essential : oldukça gerekli
  fairly exclusive : oldukça özel
  fairly exhaustive : oldukça kapsamlı
  fairly explicit : oldukça açık
  fairly explosive : oldukça patlayıcı
  fairly exposed : oldukça maruz (kalmış) / açıkta
  fairly extreme : oldukça aşırı
  fairly faithful : oldukça sadık
  fairly favourable : oldukça olumlu
  fairly fearful : oldukça korkunç/endişeli
  fairly formal : oldukça resmi
  fairly fragile : oldukça kırılgan
  fairly fresh : bayağı taza
  fairly friendly : odukça dostça
  fairly generous : oldukça cömert
  fairly glamorous : oldukça çekici
  fairly haphazard : oldukça gelişigüzel
  fairly harmless : oldukça zararsız
  fairly hazardous : oldukça tehlikeli
  fairly ignorant : oldukça cahil
  fairly immature : oldukça olgunlaşmamış
  fairly important : oldukça önemli
  fairly improbable : oldukça ihtimal dışı
  fairly inaccurate : oldukça yanlış
  fairly inactive : iyice hareketsiz
  fairly inadequate : oldukça yetersiz
  fairly inappropriate : oldukça uygunsuz
  fairly inconvenient : oldukça uygunsuz
  fairly ineffective : oldukça etkisiz
  fairly inexpensive : oldukça ucuz
  fairly inexperienced : oldukça tecrübesiz
  fairly ingenious : oldukça dâhi
  fairly insulting : oldukça küçümseyici/aşağılayıcı
  fairly involved : oldukça ilgili
  fairly jealous : oldukça kıskanç
  fairly large : oldukça büyük
  fairly lenient : oldukça hafif / hoşgörülü
  fairly likely : oldukça muhtemel
  fairly limited : oldukça sınırlı
  fairly logical : oldukça mantıklı
  fairly long : oldukça uzun
  fairly low-key : oldukça gösterişsiz/sade
  fairly lucky : oldukça şanslı
  fairly meaningless : oldukça anlamsız
  fairly minor : oldukça küçük
  fairly misleading : oldukça yanıltıcı
  fairly nervous : oldukça gergin
  fairly neutral : oldukça tarafsız
  fairly noticeable : oldukça fark edilebilir
  fairly novel : oldukça yeni
  fairly obvious : oldukça açık
  fairly old : oldukça eski
  fairly optimistic : oldukça iyimser
  fairly pleased : oldukça memnun
  fairly powerful : oldukça güçlü
  fairly prejudiced : oldukça ön yargılı
  fairly profitable : oldukça kârlı
  fairly prolific : oldukça üretken
  fairly prominent : oldukça önemli
  fairly promising : oldukça umut verici
  fairly pronounced : oldukça belirgin
  fairly prosperous : Oldukça müreffeh
  fairly rare : oldukça nadir
  fairly reactionary : oldukça gerici
  fairly realistic : oldukça gerçekçi
  fairly reasonable : oldukça makul
  fairly recent : oldukça yeni
  fairly regular : oldukça düzenli/devamlı
  fairly reliable : oldukça güvenilir
  fairly relieved : oldukça rahatlamış
  fairly reluctant : oldukça isteksiz
  fairly remarkable : oldukça dikkate değer
  fairly remote : oldukça uzak
  fairly resistant : oldukça dirençli
  fairly restrained : oldukça sakin/ölçülü/kendine hakim
  fairly restricted : oldukça kısıtlanmış/kontrollü
  fairly revealing : oldukça açığa vurmak
  fairly rewarding : oldukça ödüllendirici
  fairly rich : oldukça zengin
  fairly rigid : oldukça katı
  fairly satisfied : oldukça memnun
  fairly selfish : oldukça bencil
  fairly sensible : oldukça mantıklı
  fairly severe : oldukça şiddetli
  fairly sheltered : oldukça korunaklı
  fairly simple : oldukça basit
  fairly skinny : oldukça cılız
  fairly slight : oldukça hafif
  fairly slippery : oldukça kaygan
  fairly slow : oldukça yavaş
  fairly small : oldukça küçük
  fairly smart : oldukça akıllı
  fairly solid : oldukça sert/ katı/ güvenilir
  fairly sophisticated : oldukça kültürlü/gelişmiş
  fairly sound : çok sağlam
  fairly spectacular : oldukça muhteşem
  fairly steady : oldukça istikrarlı
  fairly straight : oldukça düz
  fairly straightforward : oldukça anlaşılır
  fairly strained : oldukça gergin
  fairly subtle : oldukça ince
  fairly suggestive : oldukça müstehcen
  fairly superficial : oldukça yüzeysel
  fairly susceptible : oldukça duyarlı
  fairly suspect : oldukça şüpheli
  fairly tedious : oldukça sıkıcı
  fairly tough : oldukça zor
  fairly toxic : oldukça zehirli
  fairly transparent : oldukça şeffaf
  fairly unbalanced : oldukça dengesiz
  fairly uncomfortable : oldukça rahatsız edici
  fairly uncommon : oldukça nadir
  fairly undesirable : oldukça istenmeyen
  fairly unfriendly : oldukça düşmanca
  fairly unique : oldukça eşsiz
  fairly unlikely : oldukça olası değil
  fairly unlucky : oldukça şanssız
  fairly unpleasant : oldukça tatsız/nahoş
  fairly unsuitable : oldukça uygunsuz
  fairly upset : oldukça üzgün
  fairly urgent : oldukça acil
  fairly valid : oldukça geçerli
  fairly valuable : oldukça değerli
  fairly versatile : oldukça çok yönlü
  fairly violent : oldukça şiddetli/sert
  fairly wealthy : oldukça varlıklı
  fairly wild : oldukça dağınık/vahşi
  fairly worrying : oldukça endişe verici
  fairly young : oldukça genç
  distribute fairly : adil dağıtmak
  judge fairly : adil bir şekilde yargılamak
  represent fairly : adil şekilde temsil etmek
  treat fairly : adil bir şekilde davranmak
  Daha az gör