Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fluctuation ne demek?

Fluctuation ne demek? Fluctuation ne anlama gelir? Fluctuation İngilizce örnek cümle. Fluctuation eş anlamlıları.

  fluctuation (n)

  dalgalanma

  Fluctuation (n) ingilizce örnek cümle

  The fluctuation in temperatures this week has been quite unusual.

  Bu hafta sıcaklıklardaki dalgalanma oldukça olağan dışı oldu.

  Economic fluctuations affect both big and small businesses.

  Ekonomik dalgalanmalar hem büyük hem de küçük işletmeleri etkiliyor.

  The fluctuation of energy prices influences everyone's monthly budget.

  Enerji fiyatlarının dalgalanması herkesin aylık bütçesini etkiliyor.

  Fluctuation (n) Collocations

  fluctuation may cause : dalgalanma neden olabilir
  fluctuation may occur : dalgalanma meydana gelebilir
  cause fluctuation : dalgalanmaya neden olmak
  experience fluctuation : dalgalanma yaşamak/geçirmek
  daily fluctuation : günlük dalgalanma
  6 Örnek daha
  climatic fluctuation : iklimsel dalgalanma
  hormonal fluctuation : hormonal dalgalanma
  seasonal fluctuation : mevsimsel dalgalanma
  wild fluctuation : şiddetli/önemli dalgalanma
  economic fluctuation : ekonomik dalgalanma
  temperature fluctuation : sıcaklık dalgalanması
  Daha az gör

  Fluctuation (n) Preposition Kullanımları

  fluctuation in : …da dalgalanma
  fluctuation between : ...arasında dalgalanma