Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Focus ne demek?

Focus ne demek? Focus ne anlama gelir? Focus İngilizce örnek cümle. Focus eş anlamlıları.

  focus (v)

  odaklanmak

  odaklamak, dikkat kesilmek

  Focus (n) Collocations

  attention may focus : dikkat odaklanabilir
  focus attention : dikkatini toplamak
  focus beam : odak ışını
  focus binoculars : odak dürbün
  focus camera : odaklama kamerası
  35 Örnek daha
  focus effort : gücünü yönlendirmek / odaklamak
  focus energy : odak enerjisi
  focus eye : odak göz
  focus gaze : odak bakış
  focus mind : odaklanmak
  focus spotlight : odak spotu
  focus strategy : odaklanma stratejisi
  focus automatically : otomatikman odaklanmak
  focus clearly : net olarak odaklanmak
  focus closely : yakından odaklanmak
  focus completely : tamamen odaklanmak
  focus directly : doğrudan odaklan
  focus entirely : tamamen odaklanmak
  focus especially : özellikle odaklanmak
  focus exclusively : özel olarak odaklanmak
  focus firmly : sıkıca odaklanmak
  focus fully : tamamen odaklan
  focus hard : odaklanmak
  focus heavily : yoğun bir şekilde odaklanmak
  focus increasingly : gittikçe odaklanmak
  focus initially : başlangıçta odaklanmak
  focus intensely : yoğun olarak odaklanmak
  focus intently : dikkatle odaklan
  focus largely : büyük ölçüde odaklanmak
  focus mainly : esas olarak odaklanmak
  focus mostly : çoğunlukla odaklanmak
  focus narrowly : güç bela odaklanmak
  focus only : sadece odaklanmak
  focus particularly : özellikle odaklanmak
  focus primarily : öncelikle odaklanmak
  focus principally : esas olarak odaklanmak
  focus sharply : keskin bir şekilde odaklanmak
  focus solely : sadece odaklanmak
  focus specifically : özellikle odaklanmak
  focus totally : tamamen odaklan
  Daha az gör

  Focus (n) Preposition Kullanımları

  focus on : ...ya odaklanmak
  focus upon : ...ya odaklanmak
  focus (n)

  odak noktası

  ilgi odağı, odaklama, yoğunlaşma

  Focus (n) Collocations

  focus may shift : odak değişebilir
  become focus : odağı olmak
  broaden focus : odağı genişletmek
  change focus : odak noktasını değiştirmek
  direct focus : doğrudan odak
  47 Örnek daha
  expand focus : odağı genişletmek
  give focus : odaklanmak
  have focus : odaklanmak
  keep focus : odaklanmak
  lark focus : lark odak
  lose focus : odağını kaybetmek
  maintain focus : odaklanmak
  move focus : odağı hareket ettirmek
  narrow focus : dar odaklanma
  place focus : yer odağı
  provide focus : odaklamak, bir noktada toplamak
  put focus : odak koymak
  remain focus : odaklanmış kalmak
  sharpen focus : netleştirmek keskinleştirmek
  shift focus : odak kayması
  switch focus : odak değiştirmek
  turn focus : odağı değiştirmek
  broad focus : geniş odak
  central focus : merkezi odak noktası
  clear focus : açık odak
  Greater focus : Daha fazla odak
  important focus : önemli merkez
  intense focus : yoğun odak
  main focus : ana odak
  major focus : ana odak
  mental focus : zihinsel odaklanma
  narrow focus : dar odaklanma
  new focus : yeni odak
  primary focus : temel öncelik/odak
  prime focus : ana odak
  principal focus : ana odak
  real focus : gerçek odak
  renewed focus : yenilenmiş odak
  sharp focus : keskin odaklanma
  single focus : tek odak
  single-minded focus : tek kafalı odak
  soft focus : yumuşak odak
  sole focus : tek odak
  special focus : özel odak
  specific focus : belirli odak
  strong focus : güçlü odak
  tight focus : sıkı odak
  exclusive focus : özel odak
  increased focus : artan odak
  particular focus : belli odak
  come into focus : odağa girmek, görüş açısına girmek
  focus may turn to : odak ...e dönebilir
  Daha az gör

  Focus (n) Preposition Kullanımları

  in focus : odaklanmış
  out of focus : bulanık, flu
  focus for : odaklanmak
  focus of : ...nın odağı
  focus on : ...ya odaklanma

  Focus ile Bağlantılı Kelimeler