Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Free ne demek?

Free ne demek? Free ne anlama gelir? Free İngilizce örnek cümle. Free eş anlamlıları.

  free (v)

  serbest bırakmak

  özgür bırakmak, özgürleştirmek, salmak

  Free (v) ingilizce örnek cümle

  After the trial, they freed the prisoners.

  Duruşmadan sonra mahkumları serbest bıraktılar.

  Free (adj, adv) Collocations

  free capital : sermaye sağlamak
  free hostage : rehineyi serbest bırakmak
  be freed from jail : hapisten çıkmak
  free sb on bail : birini kefaletle serbest bırakmak
  freed slave : özgür köle

  Free (adj, adv) Preposition Kullanımları

  free from : …dan kurtarmak
  free (adj, adv)

  özgür

  serbest, bağımsız, elverişli

  Free (adj, adv) ingilizce örnek cümle

  In order to be free, slaves had to escape to Canada.

  Özgür olmak için, köleler Kanada'ya kaçmak zorundaydı.

  bedava

  ücretsiz

  Free (adj, adv) ingilizce örnek cümle

  Admission is free for preschool children.

  Giriş, okul öncesi çocuklar için bedavadır.

  boşta

  boş, serbest, meşgul olmayan

  Free (adj, adv) ingilizce örnek cümle

  Are you free this evening?

  Bu akşam boş musun?

  You're quite free now, I think. On the contrary, I have tons of things to do!

  Artık oldukça boşsun, sanırım. Aksine, benim yapacak çok işim var!

  People who work very hard need more enjoyable free time activities.

  Çok çalışan insanlar daha keyifli boş zaman etkinliklerine ihtiyaç duyar.

  Free (adj, adv) Collocations

  absolutely free : tamamen bedava
  completely free : tamamen bağımsız
  relatively free : nispeten ücretsiz
  totally free : tamamen özgür|ücretsiz|boş
  truly free : tamamen özgür
  37 Örnek daha
  virtually free : neredeyse ücretsiz
  entirely free : tamamen ücretsiz
  free access : ücretsiz erişim
  free accommodation : ücretsiz konaklama
  free association : serbest ilişki
  free distribution : ücretsiz dağıtım
  free election : serbest seçim
  free exchange : serbest döviz
  free flow : serbest akış
  free jazz : serbest caz
  free lift : serbest kaldırma
  free market : serbest piyasa/pazar
  free movement : serbest dolaşım
  free offer : ücretsiz teklif
  free prescription : ücretsiz reçete
  free press : özgür basın
  free republic : özgür cumhuriyet
  free sample : ücretsiz örnek
  free society : özgür toplum
  free speech : serbest konuşma
  free spirit : özgür ruh
  free subscription : ücretsiz abonelik
  free ticket : ücretsiz bilet
  free time : boş zaman
  free trade : serbest ticaret
  free verse : serbest şiir
  free will : özgür irade
  break free : serbest kalmak
  cut free : bağlarını koparmak / özgürlüğüne kavuşturmak
  feel free : özgür hissetmek/olmak
  get free : kurtulmak, sıyrılmak
  go free : serbest bırakılmak
  leave sb free : birini serbest bırakmak
  remain free : özgür kalmak
  set free : serbest bırakmak
  free delivery : ücretsiz kargo
  free of charge : ücretsiz
  Daha az gör

  Free (adj, adv) Preposition Kullanımları

  free from : ...sız
  free of : ...sız
  for free : bedava

  Free ile Bağlantılı Kelimeler