Yükleniyor...
remzihoca online dersler

From... To... ne demek?

From... To... ne demek? From... To... ne anlama gelir? From... To... İngilizce örnek cümle. From... To... eş anlamlıları.

  from... to... (prep)

  ...dan ...ya

  ...dan ...ya kadar, (preposition of time/place)

  From... to... (prep) ingilizce örnek cümle

  We fought from the store to home.

  Dükkandan eve kavga ettik.

  Julia works from 9 am to 6 pm.

  Julia sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışıyor.

  We travelled on the bullet train from Kyoto to Tokyo last week.

  Geçen hafta Kyoto'dan Tokyo'ya hızlı trenle seyahat ettik.

  Adolescence is the period of progression from childhood to adulthood.

  Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.

  The company's employees worked from six in the morning to seven at night.

  Şirketin çalışanları sabah altıdan akşam yediye kadar çalıştı.

  The company has transferred its main office from New York to Chicago.

  Şirket ana ofisini New York'tan Chicago'ya devretti.

  When sugar is refined, it changes from brown to white.

  Şeker rafine edildiğinde kahverengiden beyaza dönüşür.

  Over the last three years, tiger numbers have fallen from 44 to 15 in the area.

  Son üç yılda, bölgedeki kaplan sayısı 44'ten 15'e düştü.

  Factories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.

  Fabrikalar kömürden daha temiz bir yakıta geçmeye zorlandı.

  From... to... ile Bağlantılı Kelimeler