Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Fundamental ne demek?

Fundamental ne demek? Fundamental ne anlama gelir? Fundamental İngilizce örnek cümle. Fundamental eş anlamlıları.

  fundamental (adj)

  temel

  asıl, esas, ana

  Fundamental (adj) ingilizce örnek cümle

  There are many different types of robots, but each uses the same fundamental elements.

  Pek çok farklı robot türü vardır, ancak her biri aynı temel unsurları kullanır.

  Fundamental rights ensure individual liberty.

  Temel haklar bireysel özgürlüğü sağlar.

  Fundamental (adj) Collocations

  absolutely fundamental : son derece temel
  fundamental aim : temel amaç
  fundamental alteration : temel değişiklik
  fundamental aspect : temel özellik
  fundamental belief : temel inanç
  27 Örnek daha
  fundamental change : köklü değişiklik
  fundamental component : temel bileşen
  fundamental difference : temel fark
  fundamental dilemma : temel ikilem
  fundamental disagreement : temel anlaşmazlık
  fundamental element : temel unsur
  fundamental failure : temel başarısızlık
  fundamental feature : temel özellik
  fundamental importance : temel önem
  fundamental inadequacy : temel yetersizlik
  fundamental ingredient : temel madde
  fundamental issue : temel sorun
  fundamental principle : temel ilke
  fundamental problem : temel sorun
  fundamental proposition : temel teklif
  fundamental question : temel soru
  fundamental requirement : temel gereksinim
  fundamental right : temel hak
  fundamental role : temel rol
  fundamental shortcoming : temel eksiklik
  fundamental similarity : temel benzerlik
  fundamental task : temel görev
  fundamental understanding : temel anlayış
  fundamental weakness : temel zayıflık
  regard sth as fundamental : bir şeyi temel olarak görmek
  remain fundamental : temeli olmak
  fundamental assumption : temel varsayım
  Daha az gör

  Fundamental (adj) Preposition Kullanımları

  fundamental for : …için temel
  fundamental to : …için temel