Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Gain ne demek?

Gain ne demek? Gain ne anlama gelir? Gain İngilizce örnek cümle. Gain eş anlamlıları.

  gain (v)

  kazanmak

  almak, elde etmek

  Gain (n) Collocations

  index may gain : endeks yükselebilir
  watch may gain : saat ileri gidebilir
  gain acceptance : kabul görmek
  gain access : erişim kazanmak
  gain acclaim : beğeni kazanmak
  152 Örnek daha
  gain admiration : hayranlık kazanmak
  gain admirer : hayran kazanmak
  gain admission : kabul almak
  gain admittance : giriş yapmak
  gain advantage : avantaj sağlamak
  gain affection : sevgi kazanmak
  gain ally : müttefik olmak
  gain altitude : yükseklik kazanmak
  gain appreciation : takdir kazanmak
  gain approval : onay almak
  gain assurance : özgüven kazanmak, söz almak
  gain attention : dikkat çekmek
  gain autonomy : özerklik kazanmak
  gain backing : destek almak
  gain bearing : yön bulmak
  gain benefit : fayda sağlamak
  gain clarity : açıklık kazanmak
  gain clout : prestij kazanmak
  gain command : kontrol kazanmak/sağlamak
  gain compensation : tazminat kazanmak
  gain competence : yetkinlik kazanmak
  gain composure : kontrolünü/soğukkanlılığını kazanmak
  gain confidence : güven kazanmak
  gain consent : onay/rıza almak
  gain control : kontrolü ele almak
  gain convert : din değiştiren kimseyi kazanmak
  gain cooperation : iş birliği kazanmak
  gain credibility : güvenilirliği kazanmak
  gain currency : rağbet görmek
  gain custody : gözaltına almak
  gain degree : yeterlilik kazanmak
  gain diploma : diploma kazanmak
  gain doctorate : doktora yapmak
  gain dominance : egemenlik kazanmak
  gain edge : avantaj kazanmak
  gain efficiency : verimliliği arttırmak
  gain employment : istihdam kazanmak/elde etmek
  gain entrance : girişi kazanmak
  gain entry : girişi kazanmak
  gain exemption : muafiyet kazanmak/elde etmek
  gain experience : deneyim kazanmak
  gain expertise : uzmanlık kazanmak
  gain exposure : maruz kalmak
  gain fame : ün kazanmak
  gain familiarity : aşinalık kazanmak
  gain fat : şişmanlamak
  gain favour : taraftarlık görmek, destek kazanmak
  gain first : birinciliği kazanmak
  gain following : taraftarlar toplamak
  gain a foothold : yer edinmek
  gain footing : bir statü kazanmak / bir mevkiye gelmek
  gain freedom : özgürlüğünü kazanmak
  gain fulfilment : tatmin edilmek
  gain height : yükseklik kazanmak
  gain hour : saat kazanmak
  gain impetus : ivme/itici güç kazanmak
  gain impression : izlenim edinmek
  gain independence : bağımsızlık kazanmak
  gain influence : güç kazanmak
  gain information : bilgi elde etmek/edinmek
  gain initiative : inisiyatifi ele almak
  gain insight : iç yüzünü anlamak
  gain inspiration : ilham almak
  gain knowledge : bilgi kazanmak
  gain kudos : övgü almak
  gain lead : önderlik kazanmak
  gain leverage : nüfuz kazanmak
  gain licence : lisans/ruhsat almak
  gain livelihood : geçimini sağlamak
  gain majority : çoğunluğu kazanmak
  gain mark : işaret göstermek
  gain mass : kütle kazanmak
  gain mastery : ustalık kazanmak/elde etmek
  gain maturity : olgunlaşmak
  gain membership : üyelik kazanmak
  gain momentum : hız kazanmak
  gain monopoly : tekel kazanmak
  gain muscle : hacim kazanmak (vücut geliştirme)
  gain nickname : lakap almak
  gain notoriety : kötü ün kazanmak
  gain passage : geçiş almamak
  gain permission : izin almak
  gain perspective : bakış açısı kazanmak
  gain picture : resim elde etmek/oluşturmak
  gain pleasure : zevk almak
  gain point : puan kazanmak
  gain popularity : popülerlik kazanmak
  gain position : aşama/sınıf kazanmak
  gain possession : sahip olmak
  gain power : güç kazanmak
  gain prestige : prestij kazanmak
  gain prominence : ün / önem kazanmak
  gain promotion : terfi kazanmak/elde etmek
  gain publicity : tanıtım yapmak
  gain qualification : yeterlilik kazanmak
  gain recognition : kabul görmek
  gain recruit : yeni üye kazanmak/kaydetmek
  gain reprieve : erteleme kazanmak
  gain reputation : itibar/ün kazanmak
  gain respect : saygı kazanmak
  gain respectability : saygınlık kazanmak
  gain reward : ödül kazanmak
  gain right : hak kazanmak
  gain satisfaction : memnun/tatmin olmak
  gain scholarship : burs kazanmak
  gain seat : yer edinmek
  gain self-confidence : kendine güven kazanmak
  gain semblance : benzerlik sağlamak
  gain sense : farkındalık sağlamak
  gain significance : önem kazanmak
  gain skill : beceri kazanmak
  gain speed : hız kazanmak
  gain stature : önem kazanmak
  gain status : statü kazanmak
  gain strength : güç kazanmak
  gain summit : zirveye çıkmak/tırmanmak/ulaşmak (dağ)
  gain support : destek almak
  gain supremacy : üstünlük kazanmak
  gain sympathy : sempati kazanmak/toplamak
  gain throne : tahtı ele geçirmek
  gain time : zaman kazanmak
  gain trust : güven kazanmak
  gain understanding : tam olarak anlamak
  gain victory : zafer kazanmak
  gain visibility : görünürlük kazanmak, görünür olmak
  gain vote : oy kazanmak
  gain wealth : zenginlik kazanmak
  gain weight : kilo almak
  gain win : galibiyet/zafer kazanmak
  gain enormously : muazzam derecede kazanmak
  gain eventually : sonunda kazanmak
  gain finally : sonunda kazanmak
  gain financially : mali açıdan kazanmak
  gain gradually : yavaş yavaş/aşamalı bir şekilde kazanmak
  gain immediately : hemen/aniden kazanmak
  gain immensely : çok fazla kazanmak
  gain quickly : hızlıca kazanmak
  gain rapidly : hızlıca kazanmak
  gain significantly : önemli derecede kazanmak
  gain slowly : yavaş bir şekilde kazanmak
  gain steadily : sürekli kazanmak
  gain successfully : başarılı bir şekilde kazanmak
  gain suddenly : aniden kazanmak
  gain ultimately : nihayetinde kazanmak
  gain importance : önem kazanmak
  gain traction : ilgi çekmek/görmek
  gain ability : yetenek kazanmak
  gain ground : ilerlemek | güç kazanmak
  gain acceleration : ivme kazanmak
  gain public acceptance : halk tarafından kabul görmek
  gain the upper hand : üstünlük sağlamak
  gain foothold : dayanak kazanmak
  Daha az gör

  Gain (n) Preposition Kullanımları

  gain from : ...dan elde etmek
  gain (n)

  kazanç

  çıkar, fayda, kâr

  avantaj

  kazanım

  Gain (n) Collocations

  achieve gain : kazanç elde etmek
  bring gain : kazanç getirmek
  consolidate gain : kazancı birleştirmek
  increase gain : kazancı/kâr arttırmak
  make gain : kazanç sağlamak
  58 Örnek daha
  maximize gain : kazancı en yüksek seviyeye çıkarmak
  minimize gain : kazancı en aza indirmek
  offset gain : kazancı/kârı dengelemek
  outweigh gain : kazancı ağır basmak
  produce gain : kazanç/kâr sağlamak
  reap gain : kazanım sağlamak
  reduce gain : kazancı/kârı azalmak
  reverse gain : kazancı tersine çevirmek
  seek gain : kazanç istemek
  show gain : kazancı göstermek/yansıtmak
  yield gain : kazanç sağlamak
  double-digit gain : çift ​​haneli kâr
  monthly gain : aylık kazanç/kâr
  daily gain : günlük kazanç/kâr
  annual gain : yıllık kazanç/kâr
  big gain : büyük kazanç
  commercial gain : ticari kazanç
  considerable gain : önemli kazanım
  hard-won gain : zor kazanılmış kazanç
  huge gain : büyük kazanç
  ill-gotten gain : kötü kazanılmış/haksız kazanç
  immediate gain : ani kazanım
  impressive gain : etkileyici kazanç/kâr
  long-term gain : uzun vadeli kazanım/kâr
  major gain : büyük kâr/kazanç
  military gain : askeri kazanım
  minimal gain : asgari/en az kazanç/kâr
  modest gain : mütevazi/az kazanç
  monetary gain : parasal kazanç
  net gain : net kazanç/kâr
  personal gain : kişisel kazanım
  political gain : siyasi kazanım
  potential gain : olası kazanım
  private gain : özel kazanç
  rapid gain : hızlı kazanım
  real gain : gerçek kâr
  short-term gain : kısa vadeli kâr
  significant gain : önemli kazanç
  small gain : küçük kazanç
  solid gain : güçlü/sağlam kazanç/ kazanım/ fayda
  spectacular gain : dikkat çekici kazanç
  steady gain : devamlı kazanç
  strong gain : sağlam/çok kazanç
  substantial gain : önemli kazanım
  tangible gain : maddi kazanç
  Territorial gain : Bölgesel kazanç
  tremendous gain : muazzam/çok kazanç
  fat gain : yağ bağlama
  future gain : gelecek kazanç
  dramatic gain : ani/önemli kazanç
  economic gain : ekonomik kazanç
  enormous gain : büyük kazanç
  electoral gain : seçime ilişkin kazanç
  financial gain : finansal kazanç
  material gain : maddi kazanç
  overall gain : toplam kazanç
  wipe out gain : iflas etmek
  weight gain : kilo alma
  Daha az gör

  Gain (n) Preposition Kullanımları

  gain from : ...den gelen kazanç
  gain in : ...da kazanç